« 2Sam 3:13 2 Księga Samuela 3:14 2Sam 3:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I posłał Dawid posły do Izbozetha, syna Saulowego, mówiąc: Wróć żonę moję Michol, którąm sobie poślubił stem odrzezków Philistyńskich.
2.GDAŃSKA.1881I wyprawił Dawid posły do Izboseta syn Saulowego, mówiąc: Wydaj mi żonę moję Michol, którąm sobie poślubił stem nieobrzezek Filistyńskich.
3.GDAŃSKA.2017I Dawid wyprawił posłańców do Iszboszeta, syna Saula, żądając: Oddaj mi moją żonę Mikal, którą poślubiłem sobie za sto napletków filistyńskich.
4.CYLKOWWyprawił zaś Dawid posłów do Isboseta, syna Saula, z żądaniem: Wydaj żonę moją, Michalę, którą pojąłem sobie za sto napletków filistyńskich.
5.KRUSZYŃSKIDawid zaś wyprawił posłów do Iszboszetha, syna Saulowego, mówiąc: "Wydaj mi żonę moją, Mikhal, którą poślubiłem sobie za sto odrzesków filistyńskich".
6.TYSIĄCL.WYD5Dawid wysłał też posłów do Iszbaala, syna Saula, żądając: Zwróć moją żonę, Mikal, którą nabyłem za sto napletków filistyńskich.
7.BRYTYJKAPosłał też Dawid posłów do Iszboszeta, syna Saula, z wezwaniem: Oddaj mi żonę moją Michal, którą zdobyłem za cenę stu napletków filistyńskich.
8.POZNAŃSKAI wyprawił Dawid posłańców do Iszbaala, syna Saula, by mu powiedzieli: - Oddaj mi moją żonę Mikal, którą zdobyłem za sto napletków filistyńskich.
9.WARSZ.PRASKAPosłał tedy Dawid swoich ludzi do Iszbaala, syna Saula, z następującym poleceniem: Oddaj mi moją żonę, Mikal, którą mi dałeś za sto napletków filistyńskich.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Dawid wyprawił posłów do Isboseta, syna Saula, z żądaniem: Wydaj moją żonę Michalę, którą sobie pojąłem za sto pelisztyńskich napletków.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJednocześnie Dawid wysłał posłów do Isz-Boszeta. Polecił, by mu przekazali: Oddaj mi moją żonę Michal, którą zdobyłem sobie za sto filistyńskich napletków.