« 2Sam 3:15 2 Księga Samuela 3:16 2Sam 3:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I szedł za nią mąż jéj, płacząc aż do Bahurym. I rzekł do niego Abner: Idź a wróć się. Który się wrócił.
2.GDAŃSKA.1881Tedy szedł z nią mąż jej, a idąc za nią, płakał jej aż do Bachurym; i rzekł do niego Abner: Idź, a wróć się; i wrócił się.
3.GDAŃSKA.2017Jej mąż szedł z nią i płakał, idąc za nią aż do Bachurim. Wtedy Abner powiedział do niego: Idź, wracaj. I wrócił.
4.CYLKOWPoszedł tedy z nią mąż jej, wciąż płacząc za nią, aż do Bachurym. I zawołał doń Abner: Odejdź, wróć! i powrócił.
5.KRUSZYŃSKII towarzyszył jej mąż jej, idąc i płacząc za nią aż do Bahurim. Rzekł mu Abner: "Idź z powrotem". I wrócił.
6.TYSIĄCL.WYD5Mąż szedł za nią, a towarzysząc jej aż do Bachurim, płakał. Abner rzekł jednak do niego: Wróć się! I zawrócił.
7.BRYTYJKAA ten jej mąż towarzyszył jej, ciągle za nią płacząc, aż do Bachurim. Tam rzekł do niego Abner: Wracaj już. I on zawrócił.
8.POZNAŃSKAI szedł za nią jej mąż, odprowadzając ją i płacząc, aż do Bachurim. [Tam] powiedział do niego Abner: - Idź, wracaj! Powrócił więc.
9.WARSZ.PRASKAJej mąż płacząc szedł za nią aż do Bachurim. Tam Abner mu powiedział: Idź sobie już, wracaj do siebie. Ruszył zatem w drogę powrotną.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy jej mąż poszedł z nią aż do Bachurim, wciąż za nią płacząc. A Abner do niego zawołał: Odejdź! Wróć! Więc powrócił.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJej mąż towarzyszył jej w drodze. Szedł i płakał za nią aż do Bachurim. Tam Abner powiedział do niego: Teraz już odejdź, zawróć! I Paltiel zawrócił.