« 2Sam 4:11 2 Księga Samuela 4:12 2Sam 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przykazał Dawid sługom swoim i pozabijali je, a obciąwszy ręce i nogi ich zawiesili je nad stawem w Hebron: a głowę Izbozetha wzięli i pogrzebli w grobie Abnerowym w Hebronie.
2.GDAŃSKA.1881A tak rozkazał Dawid sługom, i zabili je, a obciążywszy ręce ich, i nogi ich, zawiesili je nad stawem w Hebronie; ale głowę Izbosetową wziąwszy pogrzebali w grobie Abnerowym w Hebronie.
3.GDAŃSKA.2017Dawid rozkazał więc sługom, a oni zabili ich, obcięli im ręce i nogi i powiesili ich nad stawem w Hebronie. Głowę zaś Iszboszeta wzięli i pochowali w grobie Abnera w Hebronie.
4.CYLKOWI wydał Dawid rozkaz pachołkom swoim, i zabili ich, i odcięli im ręce i nogi, i obwiesili ich u stawu w Hebronie. Głowę zaś Isboseta zabrali i pochowali ją w grobie Abnera w Hebronie.
5.KRUSZYŃSKIRozkazał tedy Dawid pachołkom; ci ich zabili, a odciąwszy ręce ich i nogi ich, zawiesili nad stawem w Hebronie. Następnie, wziąwszy głowę Iszboszetha, pochował ją w grobie Abnera w Hebronie.
6.TYSIĄCL.WYD5Dawid więc dał rozkaz młodzieńcom, a ci ich stracili. Odrąbali im ręce i nogi i powiesili w okolicy stawu w Hebronie, a głowę Iszbaala zabrali i pochowali w Hebronie, w grobie Abnera.
7.BRYTYJKAI kazał Dawid swoim sługom ich zabić, obciąć im ręce i nogi i powiesić ich nad stawem w Hebronie. Głowę zaś Iszboszeta wzięli i pochowali w grobie Abnera w Hebronie.
8.POZNAŃSKAI rozkazał Dawid młodym sługom, by ich zabili: ci ucięli im ręce i nogi i powiesili koło stawu w Chebronie. Głowę zaś Iszbaala wzięli i pochowali w grobie Abnera, w Chebronie.
9.WARSZ.PRASKAI wydał Dawid swoim sługom rozkaz, żeby ich zabili. [Zabiwszy ich] odrąbali im ręce i nogi i powiesili je koło stawu w Hebronie, a potem wzięli głowę Iszbaala i pochowali ją w grobie Abnera w Hebronie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Dawid wydał rozkaz swoim sługom, więc ich zabili, odcięli im ręce i nogi, oraz zawiesili ich przy stawie w Hebronie. Zaś głowę Isboseta zabrali oraz ją pochowali w grobie Abnera, w Hebronie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPo tych słowach Dawid rozkazał swoim wojownikom, aby ich zabili, obcięli im ręce i nogi i powiesili przy stawie w Hebronie. Głowę Isz-Boszeta pochowano natomiast w grobie Abnera w Hebronie.