« 2Sam 5:1 2 Księga Samuela 5:2 2Sam 5:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale i wczoraj i ongi, gdy Saul był królem nad nami, tyś wywodził i przywodził lud Izraelski, i rzekł Pan do ciebie: Ty paść będziesz lud mój Izraelski, i ty będziesz wodzem nad Izraelem.
2.GDAŃSKA.1881A przeszłych czasów, gdy Saul był królem nad nami, tyś wywodził i przywodził Izraela. Nad to rzekł Pan do ciebie: Ty będziesz pasł lud mój Izraelski, a ty będziesz wodzem nad Izraelem.
3.GDAŃSKA.2017Już dawniej, gdy Saul był królem nad nami, ty wyprowadzałeś i przyprowadzałeś Izraela. I PAN powiedział do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud Izraela i ty będziesz wodzem nad Izraelem.
4.CYLKOWJuż dawniej, gdy jeszcze był Saul królem nad nami, tyś był tym, któryś wywodził i przywodził Izraela; nadto przyobiecał ci Wiekuisty: Ty będziesz pasterzył ludowi Mojemu, Izraelowi, i ty będziesz księciem nad Izraelem.
5.KRUSZYŃSKIJuż dawniej, gdy jeszcze Saul był królem nad nami, tyś wywodził i przywodził Izraela. I Bóg rzekł tobie: Ty będziesz pasterzył nad ludem moim izraelskim i ty będziesz księciem nad Izraelem".
6.TYSIĄCL.WYD5Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud - Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem.
7.BRYTYJKAJuż dawniej, gdy jeszcze Saul był królem nad nami, ty wyprowadzałeś i przyprowadzałeś Izraela, i Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud, Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem.
8.POZNAŃSKAJeszcze przedtem, kiedy Saul panował nad nami, to ty wiodłeś [do walki] i przyprowadzałeś z powrotem Izraela. Tobie rzekł Jahwe: "Ty będziesz paść lud mój izraelski i to ty będziesz księciem nad Izraelem".
9.WARSZ.PRASKAKiedyś, gdy Saul był naszym królem, ty byłeś tym, który prowadził Izraela [na różne wyprawy] i sprowadzał go do domu. Jahwe powiedział do ciebie: Ty będziesz pasterzem mojego ludu izraelskiego i władcą nad całym Izraelem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Już dawniej, gdy nad nami królem był jeszcze Saul, ty byłeś tym, który wyzwolił i przewodziłeś Israelowi. Nadto WIEKUISTY ci obiecał: Ty będziesz pasterzył Mojemu ludowi, Israelowi, oraz ty będziesz księciem nad Israelem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPonadto już dawniej, gdy jeszcze Saul był królem nad nami, ty byłeś tym, który dowodził wojskami Izraela w czasie wojen, i tobie PAN zapowiedział: Ty będziesz pasł mój lud Izraela i ty będziesz nad nim panował jako książę.