« 2Sam 5:2 2 Księga Samuela 5:3 2Sam 5:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przyszli téż i starsi Izraelscy do króla do Hebron, i uczynił z nimi król Dawid przymierze w Hebron przed Panem: i pomazali Dawida za króla nad Izraelem.
2.GDAŃSKA.1881A tak wszyscy starsi Izraelscy przyszli do króla do Hebronu; i uczynił z nimi król Dawid przymierze w Hebronie przed Panem; i pomazali Dawida za króla nad Izraelem.
3.GDAŃSKA.2017Wszyscy starsi Izraela przyszli więc do króla do Hebronu i król Dawid zawarł z nimi przymierze w Hebronie przed PANEM, a oni namaścili Dawida na króla nad Izraelem.
4.CYLKOWI tak przybyli wszyscy starsi Izraela do króla, do Hebronu, i zawarł z nimi król Dawid umowę w Hebronie przed Wiekuistym, poczem namaścili Dawida na króla nad Izraelem.
5.KRUSZYŃSKII przybyli wszyscy starsi Izraela do króla, do Hebronu; i zawarł z nimi król Dawid przymierze w Hebronie wobec Boga i namaścili Dawida na króla nad Izraelem.
6.TYSIĄCL.WYD5Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.
7.BRYTYJKAZeszli się tedy wszyscy starsi Izraela u króla w Hebronie i król Dawid zawarł z nimi przymierze w Hebronie przed Panem, po czym namaścili Dawida na króla nad Izraelem.
8.POZNAŃSKAI przyszli wszyscy starsi Izraela do króla do Chebronu: król Dawid zawarł z nimi przymierze wobec Jahwe w Chebronie, a oni namaścili Dawida na króla nad Izraelem.
9.WARSZ.PRASKAPrzybyli tedy starsi Izraela do króla, do Hebronu, a król Dawid zawarł z nimi w Hebronie przymierze w obecności Jahwe. I tak namaścili Dawida na króla całego Izraela.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak więc wszyscy starsi Israela przybyli do króla, do Hebronu, a król Dawid zawarł w Hebronie umowę przed WIEKUISTYM, po czym namaścili Dawida na króla nad Israelem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW związku z tym przyszli do króla do Hebronu wszyscy starsi Izraela. Król Dawid zawarł tam z nimi przymierze wobec PANA i został namaszczony na króla nad Izraelem.