« 2Sam 7:22 2 Księga Samuela 7:23 2Sam 7:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A któryż jest naród na ziemi, jako lud twój Izraelski, dla którego szedł Bóg, aby go sobie odkupił za lud i uczynił sobie imię, a iżby im czynił wielkie rzeczy i straszne na ziemi od oblicza ludu twego, któryś sobie wykupił z Egiptu, naród i bogi jego.
2.GDAŃSKA.1881I gdzież jest taki lud na ziemi, jako Izrael? dla któregoby Bóg szedł aby go sobie odkupił za lud, i uczynił sobie imię, i sprawił wam wielkie i straszne rzeczy w ziemi twojej, przed obliczem ludu twego, któryś sobie wykupił z Egiptu, z pogaństw a i z bogów ich;
3.GDAŃSKA.2017I czyż jest taki naród na ziemi jak twój lud Izrael, dla którego Bóg wyruszył, aby wykupić go sobie jako lud, by uczynić wielkim swoje imię i dokonać dla nich wielkich i straszliwych rzeczy w twojej ziemi, przed twoim ludem, który wykupiłeś sobie z Egiptu, spośród narodów i ich bogów?
4.CYLKOWA któż jak lud Twój Izrael, ten naród jedyny na ziemi, dla którego ukazało się Bóstwo samo, aby go sobie za naród wyzwolić, i aby sobie imię zapewnić, i aby spełnić dlań te dzieła wielkie, a wspaniałe czyny dla kraju Twojego, gwoli ludowi, któregoś sobie z Egiptu wyzwolił wbrew narodom i bożyszczom ich.
5.KRUSZYŃSKICzy jest jakikolwiek naród na świecie, jako lud Twój, jako Izrael, dla którego przyszło Bóstwo samo, aby go wyzwolić sobie na lud i aby sobie imię zapewnić, aby spełnić dlań te dzieła wielkie i przedziwne dla kraju Twojego, przed ludem Twoim, któregoś sobie z Egiptu wyzwolił, wypędzając narody i bóstwa ich?
6.TYSIĄCL.WYD5I kto jest jak lud Twój, jak Izrael? Czyż jest choć jeden naród na ziemi, którego bóg poszedłby go wybawić, jako swój lud, aby zapewnić mu sławę, dla którego dokonywałby wielkich i straszliwych dzieł, wypędzając przed swym ludem narody i bóstwa?
7.BRYTYJKAA który lud jest jak twój, jak Izrael, jedyny naród na ziemi, dla którego Bóg wyruszył, by go sobie wykupić jako lud, aby mu nadać imię i dokonać dla nich tych wielkich i strasznych rzeczy, wypędzając narody i ich bogów sprzed twojego ludu, który sobie wykupiłeś z Egiptu.
8.POZNAŃSKAI czyż jest taki lud na ziemi, jak Twój lud, Izrael, którego Bóg przyszedł wykupić, by był jego ludem; by dać mu sławne imię i uczynić dla niego wielkie i straszne rzeczy? Przed tym ludem Twym, któryś wyzwolił z Egiptu, przepędziłeś ludy i ich bogów.
9.WARSZ.PRASKAI czy jest gdzieś na ziemi naród, który byłby jak Twój lud, jak Izrael, który został wykupiony przez Boga po to, by stał się ludem Jego? Imię tego ludu uczynił Bóg wielkim, dla dobra waszego kraju dokonał wielu przedziwnych znaków i cudów, usuwając inne ludy i ich bogów z drogi tego ludu, który wywiódł z Egiptu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I kto jak Twój lud – Israel, ten jedyny naród na ziemi; dla którego przyszedł sam Bóg, by go sobie wyzwolić na naród oraz zapewnić Imię i by spełnić dla niego te wielkie dzieła oraz wspaniałe czyny. To wszystko dla Twojego kraju, z uwagi na lud, który sobie wyzwoliłeś z Micraim, wbrew narodom i ich bożyszczom.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBo który lud jest taki jak Twój lud, jak Izrael? To jedyny naród na ziemi, po który wybrał się Bóg, aby go sobie wykupić na lud, nadać mu imię i uczynić dla niego rzecz wielką i straszną - dla Twojej ziemi, przed Twoim ludem, który odkupiłeś dla siebie z Egiptu, spośród narodów służących jego bóstwom.