« 2Sam 7:24 2 Księga Samuela 7:25 2Sam 7:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Teraz tedy, Panie Boże, słowo, któreś rzekł na sługę twego i na dom jego, wzbudź na wieki, a uczyń, jakoś powiedział,
2.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz, o Panie Boże, słowo, któreś powiedział o słudze twoim i o domu jego, utwierdź aż na wieki, a uczyń tak jakoś mówił,
3.GDAŃSKA.2017Teraz więc, PANIE Boże, utwierdź na wieki słowo, które wypowiedziałeś o swoim słudze i o jego domu, i czyń, jak powiedziałeś;
4.CYLKOWA teraz Wiekuisty, Boże! słowo, które wyrzekłeś o słudze Twoim i o domu jego, utwierdź je na wieki, a uczyń jakieś wyrzekł.
5.KRUSZYŃSKITeraz tedy, Jahwe, Boże! słowo, któreś wyrzekł o słudze Twoim i o domu jego, utwierdź na wieki i uczyń, jakoś wyrzekł!
6.TYSIĄCL.WYD5Teraz więc, o Panie, Boże, niech trwa na wieki słowo, które wyrzekłeś o słudze swoim i jego domu, i czyń, jak powiedziałeś,
7.BRYTYJKATeraz więc, Panie, Boże, potwierdź na wieki obietnicę, którą wypowiedziałeś o swoim słudze i o jego domu, i uczyń, jak powiedziałeś,
8.POZNAŃSKAA teraz, Jahwe, Boże, utwierdź na wieki obietnice, dane Twemu słudze i jego domowi, i wypełnij, coś powiedział!
9.WARSZ.PRASKATeraz zatem, o Panie mój i Boże, podtrzymuj na wieki to, co powiedziałeś o słudze Twoim i o jego domu, i postępuj zgodnie z Twoim słowem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A teraz WIEKUISTY, Boże, słowo, które wypowiedziałeś o Twym słudze oraz o jego domu – utwierdź na wieki oraz zrób jak wypowiedziałeś.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz więc, PANIE, Boże, potwierdź na wieki to Słowo, które wypowiedziałeś o swoim słudze i o jego domu - i uczyń, jak obiecałeś.