« 1Krl 15:1 1 Księga Królewska 15:2 1Krl 15:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTrzy lata krolował w Jerusalemie, jimię macierzy jego Macha, dziewka Absolonowa.
2.WUJEK.1923Trzy lata królował w Jeruzalem: imię matki jego Maacha, córka Abessalom.
3.GDAŃSKA.1881Trzy lata królował w Jeruzalemie; a imię matki jego było Maacha, córka Abisalomowa.
4.GDAŃSKA.2017Trzy lata królował w Jerozolimie, a jego matka miała na imię Maaka i była córką Abiszaloma.
5.CYLKOWTrzy lata panował on w Jerozolimie; imię zaś matki jego: Maacha, córka Absaloma.
6.KRUSZYŃSKIPanował trzy lata w Jeruzalem. Imię jego matki było Maaka, córka Abiszaloma.
7.TYSIĄCL.WYD5Trzy lata był królem w Jerozolimie, a jego matka miała na imię Maaka [i była] córką Abiszaloma.
8.BRYTYJKAA sprawował ją w Jeruzalemie trzy lata. Matka zaś jego nazywała się Maacha, a była córką Abszaloma.
9.POZNAŃSKATrzy lata panował w Jerozolimie. Jego matka nazywała się Maaka i była córką Abszaloma.
10.WARSZ.PRASKAi rządził przez trzy lata, przebywając w Jerozolimie. Jego matka nazywała się Maaka i była córką Abiszaloma.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On panował trzy lata w Jeruszalaim; zaś imię jego matki to Maacha, córka Absaloma.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPanował on w Jerozolimie trzy lata. Jego matka miała na imię Maaka i była córką Absaloma.