« 1Krl 15:24 1 Księga Królewska 15:25 1Krl 15:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle Nadab syn Jeroboamow krolowal nad Israhelem drugiego lata Aza krola Juda, a krolowal nad israhelskim ludem dwie lecie.
2.WUJEK.1923A Nadab, syn Jeroboam, królował nad Izraelem roku wtórego Asa, króla Judzkiego: i królował nad Izraelem dwa lata.
3.GDAŃSKA.1881Ale Nadab, syn Jeroboama, nastąpił na królestwo Izraelskie roku wtórego Azy, króla Judzkiego, i królował nad Izraelem dwa lata;
4.GDAŃSKA.2017W drugim roku Asy, króla Judy, nad Izraelem zaczął królować Nadab, syn Jeroboama i królował nad Izraelem dwa lata.
5.CYLKOWNadab zaś, syn Jerobeama, objął rządy nad Izraelem przez dwa lata.
6.KRUSZYŃSKINadab, syn Jeroboama, zaczął panować nad Izraelem w drugim roku Asy, króla judzkiego i panował nad Izraelem dwa lata.
7.TYSIĄCL.WYD5Nadab zaś, syn Jeroboama, objął władzę nad Izraelem w drugim roku [panowania] króla judzkiego Asy i dwa lata panował nad Izraelem,
8.BRYTYJKAW drugim roku panowania króla judzkiego Asy objął władzę królewską nad Izraelem Nadab, syn Jeroboama, a panował nad Izraelem dwa lata.
9.POZNAŃSKANadab, syn Jeroboama, został królem Izraela w drugim roku [panowania] Asy, króla Judy. Dwa lata panował nad Izraelem.
10.WARSZ.PRASKAW drugim roku panowania króla judzkiego Asy Nadab, syn Jeroboama, został królem izraelskim i sprawował władzę nad Izraelem przez dwa lata.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Nadab, syn Jerobeama, na dwa lata objął rządy nad Israelem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do Izraela, to Nadab, syn Jeroboama, został jego królem w drugim roku panowania Asy, króla Judy, i panował w Izraelu dwa lata.