« 1Krl 15:26 1 Księga Królewska 15:27 1Krl 15:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI przeciwił się jemu Baza syn Achyja s rodu Izacharowa, i zabi❬ł❭ ji w Jebeton, jeż jest miasto filistyńskie, bo Nadab a wszytek lud israhelski byli oblegli Jebeton.
2.WUJEK.1923Ale Baasa, syn Achiasza, z domu Issachar, był mu na zdradzie, i zabił go w Gebbethon, które jest miasto Philistyńskie; bo Nadab i wszystek Izrael obiegli byli Gebbethon.
3.GDAŃSKA.1881I zbuntował się przeciw niemu Baaza, syn Ahyjasza, z domu Isaschar; a poraził go Baaza u Giebbeton, które było Filistyńskie; bo Nadab ze wszystkim Izraelem obległ był Giebbeton.
4.GDAŃSKA.2017I Basza, syn Achiasza, z domu Issachara, uknuł spisek przeciw niemu. Basza zabił go w Gibbeton, który należał do Filistynów. Nadab bowiem i cały Izrael oblegali Gibbeton.
5.CYLKOWAle uknuł spisek przeciw niemu Baesza, syn Achii, z domu Isachara, i zabił go Baesza w Gibetonie, należącem do Filistynów; Nadab mianowicie i cały Izrael oblegali właśnie Gibeton.
6.KRUSZYŃSKIBaasza, syn Ahiji z rodu Issachara, urządził przeciwko niemu spisek i zabił go Baasza w Gibbeton, który należy do Filistynów, gdyż Nadab i cały Izrael oblegali Gibbeton.
7.TYSIĄCL.WYD5Basza, syn Achiasza, z rodu Issachara uknuł spisek przeciw niemu. Basza napadł na niego koło Gibbetonu, będącego we władaniu Filistynów, kiedy Nadab i wojsko całego Izraela oblegali Gibbeton.
8.BRYTYJKAAle Baasza, syn Achiasza, z plemienia Issachara, zbuntował się przeciwko niemu i zabił go Baasza w Gibbeton, które należy do Filistyńczyków, gdy Nadab i cały Izrael oblegali Gibbeton.
9.POZNAŃSKAPrzeciw niemu uknuł spisek Basza, syn Achijji, z domu Issachara. Basza zamordował go w Gibbeton, które [należało] do Filistynów, [kiedy] Nadab i cały Izrael oblegali Gibbeton.
10.WARSZ.PRASKAPo pewnym czasie zawiązał przeciwko niemu spisek Basza, syn Achiasza, pochodzącego z pokolenia Issachara. Basza napadł na niego koło Gibbetonu, który należał do Filistynów, a Nadab i cały Izrael przystąpili do jego oblężenia.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Baesza, syn Achji z domu Issachara, uknuł przeciwko niemu spisek, i Baesza go zabił w Gibetonie, należącym do Pelisztinów; bo Nadab i cały Israel oblegali właśnie Gibeton.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz sprzymierzył się przeciw niemu Basza, syn Achiasza, z domu Issachara, i zabił go w Gibetonie, należącym do Filistynów, bo właśnie to miasto oblegał Nadab wraz z całym Izraelem.