« 1Krl 2:9 1 Księga Królewska 2:10 1Krl 2:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zasnął tedy Dawid z ojcy swymi, i pogrzebion jest w mieście Dawidowem.
2.GDAŃSKA.1881Zatem zasnął Dawid z ojcy swoimi, a pogrzebiony jest w mieście Dawidowem.
3.GDAŃSKA.2017Potem Dawid zasnął ze swymi ojcami i został pogrzebany w mieście Dawida.
4.CYLKOWI tak położył się Dawid do ojców swoich i pochowany został w stolicy Dawida.
5.KRUSZYŃSKII spoczął Dawid z ojcami swoimi i został pogrzebany w mieście Dawidowym.
6.TYSIĄCL.WYD5Potem Dawid spoczął ze swymi przodkami i został pochowany w Mieście Dawidowym.
7.BRYTYJKAPotem spoczął Dawid ze swoimi ojcami i został pochowany w Mieście Dawida.
8.POZNAŃSKAI spoczął Dawid ze swymi przodkami, i został pogrzebany w Mieście Dawidowym.
9.WARSZ.PRASKAI odszedł Dawid do swoich ojców, i został pochowany w Mieście Dawidowym.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak Dawid zasnął przy swoich przodkach i został pochowany w mieście Dawida.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWkrótce potem Dawid zasnął ze swoimi ojcami i został pochowany w Mieście Dawida.