« 1Krl 2:11 1 Księga Królewska 2:12 1Krl 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Salomon siadł na stolicy Dawida, ojca swego, i zmocniło się królestwo jego bardzo.
2.GDAŃSKA.1881A tak Salomon usiadł na stolicy Dawida ojca swego, i zmocniło się bardzo królestwo jego.
3.GDAŃSKA.2017Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swego ojca, i jego królestwo zostało mocno utwierdzone.
4.CYLKOWI zasiadł Salomon na stolicy Dawida, ojca swego, i utwierdziło się królestwo jego bardzo.
5.KRUSZYŃSKIZasiadł tedy Salomon na tronie Dawida, swego ojca i królestwo jego było silnie utwierdzone.
6.TYSIĄCL.WYD5Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swego ojca, a jego władza królewska została utwierdzona.
7.BRYTYJKAZasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swojego ojca, a jego królestwo było mocno ugruntowane.
8.POZNAŃSKASalomon zasiadł na tronie Dawida, swego ojca. Jego władza królewska była bardzo utwierdzona.
9.WARSZ.PRASKAPotem Salomon zasiadł na tronie swego ojca, Dawida, i umacniała się coraz bardziej jego władza.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Salomon zasiadł na tronie swojego ojca Dawida, a jego królestwo bardzo się utwierdziło.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSalomon zatem zasiadł na tronie swojego ojca Dawida i jego władza wyraźnie się umacniała.