« 1Krl 2:14 1 Księga Królewska 2:15 1Krl 2:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ty wiesz, iż moje było królestwo, i mnie był przełożył wszystek Izrael nad sobą za króla: lecz przeniesione jest królestwo i dostało się bratu memu; bo mu je Pan naznaczył.
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł: Ty wiesz, iż moje było królestwo, a na mię obrócili byli wszyscy Izraelczycy twarz swoję, abym królował; ale przeniesione jest królestwo, i dostało się bratu memu; bo mu od Pana naznaczone było.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy powiedział: Ty wiesz, że do mnie należało królestwo i że cały Izrael patrzył na mnie i chciał, abym królował. Królestwo jednak uległo zmianie i dostało się memu bratu, bo przypadło mu ono od PANA.
4.CYLKOWRzekł tedy: Wiadomo ci, że panowanie do mnie należało, i że ku mnie zwrócili wszyscy Izraelici oblicza swoje, abym królem został. Ale panowanie się zmieniło, a przypadło bratu mojemu, albowiem Wiekuisty mu je przeznaczył.
5.KRUSZYŃSKII rzekł: "Ty wiesz, że mnie się należało królestwo i że wszyscy Izraelici do mnie zwracali swe oblicze, abym królował; lecz odwrócone zostało królestwo i stało się brata mego, ponieważ przez Jahwe było dlań postanowione.
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy rzekł: Ty wiesz, że dla mnie była władza królewska i cały Izrael oczekiwał na to, żebym panował. Ale na kogo innego przeszła władza królewska i dostała się memu bratu, gdyż z woli Pana mu przypadła.
7.BRYTYJKAWtedy odpowiedział: Ty wiesz, że mnie należało się królestwo i na mnie nastawił się cały Izrael, że zostanę królem, lecz sprawa władzy królewskiej uległa zmianie i królestwo dostało się memu bratu, gdyż Pan mu je przyznał.
8.POZNAŃSKARzekł więc: - Ty wiesz, że mnie się należała godność królewska i że cały Izrael spodziewał się, iż ja będę królem. Ale władza królewska [mnie] ominęła i przypadła w udziale mojemu bratu, albowiem jemu Jahwe ją przeznaczył.
9.WARSZ.PRASKAWtedy on powiedział: Ty wiesz, że całe królestwo należało do mnie, że oczy całego Izraela były skierowane w moją stronę w nadziei, iż ja będę królem. Ale została mi odebrana władza królewska i przekazana mojemu bratu, bo jemu przeznaczył ją Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem powiedział: Wiadomo ci, że do mnie należało panowanie i że ku mnie zwrócili swe oblicza wszyscy Israelici, bym został królem. Ale zmieniło się panowanie i przypadło mojemu bratu; bo przeznaczył mu je WIEKUISTY.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy wyznał: Ty wiesz, że panowanie powinno przypaść mnie. Cały Izrael oczekiwał, że to ja zostanę królem. Sprawy jednak przybrały inny obrót i władza przeszła na mojego brata. Tak tę sprawę rozstrzygnął PAN.