« 1Krl 2:22 1 Księga Królewska 2:23 1Krl 2:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak przysiągł król Salomon na Pana, mówiąc: To mi niech Bóg uczyni i to niech przyczyni, że przeciw duszy swéj mówił Adonias słowo to.
2.GDAŃSKA.1881I przysiągł król Salomon przez Pana, mówiąc: To mi niech uczyni Bóg, i to niech przyczyni, że przeciwko duszy swej mówił Adonijasz te słowa.
3.GDAŃSKA.2017I król Salomon przysiągł na PANA: Niech Bóg mi to uczyni i tamto dorzuci, jeśli Adoniasz nie wypowiedział tych słów przeciwko własnemu życiu.
4.CYLKOWI poprzysiągł król Salomon na Wiekuistego, i rzekł: Tak niechaj mi Bóg nadal uczyni, że przeciw własnemu życiu swemu wyrzekł Adonija słowo to!
5.KRUSZYŃSKII przysiągł król Salomon na Boga, mówiąc: "Niechaj najsurowiej postąpi ze mną Bóg, jeśli Adonjasz nie na zgubę swoją wyrzekł to słowo!
6.TYSIĄCL.WYD5Następnie król Salomon przysiągł na Pana, mówiąc: Niech mi Bóg to uczyni i tamto dorzuci, jeśli Adoniasz nie na swą zgubę poruszył tę sprawę.
7.BRYTYJKAI przysiągł król Salomon na Pana tymi słowy: Niech mnie Bóg skarze, jeżeli tej prośby nie przypłaci Adoniasz życiem!
8.POZNAŃSKAI przysiągł król Salomon na Jahwe mówiąc: - Niech mię Bóg ciężko ukarze, oto za cenę własnego życia wypowiedział Adonijja tę prośbę.
9.WARSZ.PRASKAI zaklinając się na imię Jahwe, król Salomon powiedział: Niech Bóg ześle na mnie wszystko, co najgorsze, jeśli tą prośbą Adoniasz już nie ściągnął na siebie zguby.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I król Salomon poprzysiągł na WIEKUISTEGO, mówiąc: Niechaj mi Bóg nadal tak czyni; gdyż Adonija wypowiedział to słowo przeciw własnemu życiu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITI król Salomon przysiągł na PANA: Niech Bóg postąpi ze mną podobnie, a nawet jeszcze gorzej, jeśli Adoniasz nie przypłaci swojej prośby życiem!