« 1Krl 2:27 1 Księga Królewska 2:28 1Krl 2:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przyszła wieść do Joaba, że Joab przestawał z Adoniasem, a nie przestawał z Salomonem: a tak uciekł Joab do przybytku Pańskiego i uchwycił się rogu ołtarza.
2.GDAŃSKA.1881Ta wieść gdy przyszła do Joaba, (albowiem Joab przestawał z Adonijaszem, chociaż z Absalomem nie przestawał,)tedy uciekł Joab do namiotu Pańskiego, a uchwycił się rogów ołtarza.
3.GDAŃSKA.2017Gdy wieść o tym doszła do Joaba – Joab bowiem dołączył do Adoniasza, chociaż do Absaloma nie dołączył – Joab uciekł do namiotu PANA i uchwycił się rogów ołtarza.
4.CYLKOWGdy jednak wieść ta do Joaba doszła - albowiem przyłączył się Joab do Adonii, podczas gdy do Absaloma się nie był przyłączył - schronił się Joab do namiotu Wiekuistego i uchwycił się narożników ołtarza.
5.KRUSZYŃSKII doszła wiadomość do Joaba, ponieważ Joab przeszedł na stronę Adonjasza, chociaż na stronę Absaloma nie przeszedł. Uciekł tedy Joab do ołtarza Bożego i uchwycił się rogów ołtarza.
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy wieść o tym doszła do Joaba, syna Serui, wtedy Joab umknął do Namiotu Pańskiego i uchwycił się rogów ołtarza, gdyż Joab popierał Adoniasza, a nie popierał Absaloma.
7.BRYTYJKAGdy zaś wieść o tym dotarła do Joaba, a Joab opowiedział się za Adoniaszem, chociaż nie opowiedział się za Absalomem, schronił się Joab w Namiocie Pana i uchwycił się narożników ołtarza.
8.POZNAŃSKAGdy wieść [o tych wydarzeniach] dotarła do Joaba - który był wprawdzie zwolennikiem Adonijji, ale nie stanął po stronie Abszaloma - schronił się Joab do Namiotu Jahwe i uchwycił się rogów ołtarza.
9.WARSZ.PRASKAWieści o tym wszystkim dotarły z czasem do Joaba. Joab stał, jak wiadomo, po stronie Adoniasza i nie popierał Salomona. Joab również schronił się w przybytku Jahwe i chwycił się rogów ołtarza.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy jednak ta wieść doszła do Joaba – gdyż Joab przyłączył się do Adoniji, a do Absaloma się nie przyłączył – Joab schronił się do namiotu WIEKUISTEGO i uchwycił się narożników ołtarza.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy wiadomość o tym dotarła do Joaba - a Joab popierał Adoniasza, choć wcześniej nie popierał Absaloma - uciekł on do namiotu PANA i uchwycił się narożników ołtarza.