« 1Krl 2:30 1 Księga Królewska 2:31 1Krl 2:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł mu król: Uczyńże jako mówił, a zabij go i pogrzeb, a odejmiesz krew niewinną, którą wylał Joab, odemnie i od domu ojca mego.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł mu król: Uczyńże, jako mówił, a zabij go, i pogrzeb go, a odejmiesz krew niewinną, którą wylał Joab, odemnie i od domu ojca mego.
3.GDAŃSKA.2017I król mu polecił: Uczyń, jak powiedział. Zabij go i pogrzeb go, a oczyścisz mnie i dom mego ojca z niewinnej krwi, którą przelał Joab.
4.CYLKOWRzekł tedy król do niego: Uczyń jako rzekł; pchnij go i pochowaj, abyś usunął krew, którą wylał Joab bez przyczyny, odemnie i od domu ojca mojego.
5.KRUSZYŃSKITedy rzekł do niego król: "Uczyń jako powiedział: rzuć się na niego i pochowaj go; krew tedy, jaką Joab wylał bez powodu, usuniesz odemnie i od domu ojca mego.
6.TYSIĄCL.WYD5Na to odparł mu król: Uczyń, jak powiedział. Zabij go i pochowaj, aby zmazać ze mnie i z rodu mojego ojca niewinną krew, rozlaną przez Joaba.
7.BRYTYJKARzekł więc król do niego: Uczyń, jak sam powiedział, zabij go i pogrzeb go. W ten sposób usuniesz ze mnie i z domu mojego ojca winę krwi, którą Joab przelał bez przyczyny,
8.POZNAŃSKAKról polecił mu: - Zrób, jak powiedział. Zadaj mu cios i pogrzeb go. [W ten sposób] zdejmiesz ze mnie i z domu mojego ojca [odpowiedzialność] za krew niewinną, którą wylał Joab.
9.WARSZ.PRASKARzekł wtedy król do Benajasza: Niech będzie tak, jak chciał. Zadaj mu cios [śmiertelny] i pochowaj go. W ten sposób uwolnisz i mnie samego, i cały dom mojego ojca od krwi, którą bez powodu przelał Joab.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem król do niego powiedział: Uczyń jak rzekł; pchnij go oraz pochowaj, byś ode mnie i od domu mojego ojca usunął krew, którą Joab wylał bez przyczyny.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKról na to: Uczyń zatem, jak sobie życzy, zabij go tam - i pogrzeb. W ten sposób zdejmiesz ze mnie i z rodu mojego ojca winę za niewinną krew przelaną przez Joaba.