« 1Krl 2:32 1 Księga Królewska 2:33 1Krl 2:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wróci się krew ich na głowę Joab i na głowę nasienia jego na wieki: a Dawidowi i potomstwu jego i domowi i stolicy jego niech będzie pokój aż na wieki od Pana.
2.GDAŃSKA.1881A tak wróci się krew ich na głowę Joabowę, i na głowę nasienia jego na wieki; lecz Dawidowi i nasieniu jego, i domowi jego, i stolicy jego niech będzie pokój aż na wieki od Pana.
3.GDAŃSKA.2017Ich krew spadnie na głowę Joaba i na głowę jego potomstwa na wieki. Dla Dawida zaś i jego potomstwa, jego domu i jego tronu niech będzie pokój od PANA na wieki.
4.CYLKOWI tak niechaj obróci się krew ich na głowę Joaba i na głowę potomków jego na zawsze, dla Dawida zaś i dla domu i stolicy jego będzie pokój od Wiekuistego na wieki.
5.KRUSZYŃSKII odwróci się krew ich na głowę Joaba i na głowę jego potomstwa na wieki; dla Dawida zaś, potomstwa jego, domu jego i tronu jego będzie pokój wieczny od Boga".
6.TYSIĄCL.WYD5Niech [odpowiedzialność za] ich krew spadnie znów na głowę Joaba i jego potomstwa na wieki, a dla Dawida i jego potomstwa oraz jego domu i jego tronu niech będzie pokój na wieki od Pana!
7.BRYTYJKANiech krew ich spadnie na głowę Joaba i na głowę jego potomstwa po wszystkie czasy, Dawid zaś i jego potomstwo, i jego dom, i tron niech mają pokój od Pana na wieki.
8.POZNAŃSKANiech ich krew spadnie na głowę Joaba i na głowę jego potomstwa na wieki. Dawidowi zaś i jego potomstwu, jego domowi i jego tronowi niech Jahwe ześle pokój na wieki.
9.WARSZ.PRASKAIch krew spadnie na głowę Joaba i na głowy wszystkich jego potomków na wieki. Natomiast na Dawida, na jego potomków, na jego ród i tron niech zawsze już spływa pokój od Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech ich krew się zwróci na głowę Joaba i na zawsze, na głowę jego potomków; zaś dla Dawida oraz dla jego domu i tronu będzie na wieki pokój od WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech więc odpowiedzialność za ich krew spadnie na głowę Joaba i na głowę jego potomstwa na wieki, a Dawid i jego potomstwo, jego ród i jego tron niech na wieki cieszą się pokojem od PANA.