« 1Krl 2:38 1 Księga Królewska 2:39 1Krl 2:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przydało się po trzech leciech, że uciekli słudzy Semei do Achis, syna Maacha, króla Geth: i powiedziano Semei, że słudzy jego szli do Geth.
2.GDAŃSKA.1881I stało się po trzech lat, że uciekli dwaj słudzy Semejemu do Achisa syna Maachy, króla Gietskiego, i opowiedziano Semejemu, mówiąc: Oto słudzy twoi są w Giet.
3.GDAŃSKA.2017I zdarzyło się po trzech latach, że dwaj słudzy Szimejego uciekli do Akisza, syna Maaki, króla Gat. I dano znać Szimejemu: Oto twoi słudzy w Gat.
4.CYLKOWPo upływie jednak trzech lat uciekli od Szymeego dwaj niewolnicy do Achisza, syna Maachy, króla Gat. Gdy tedy doniesiono Szymeowi, mówiąc: Oto niewolnicy twoi w Gat,
5.KRUSZYŃSKII zdarzyło się, że pod koniec, gdy upłynęły trzy lata, dwaj słudzy Szymei uciekli do Akhisza, syna Maakha, króla Gath. Doniesiono Szymei, mówiąc: "Oto słudzy twoi są w Gath".
6.TYSIĄCL.WYD5Jednak po upływie trzech lat dwaj słudzy Szimejego uciekli do Akisza, syna Maaki, króla Gats. Dano więc znać Szimejemu, mówiąc: Oto twoi słudzy są w Gat.
7.BRYTYJKAZdarzyło się jednak po upływie trzech lat, że Szymejemu uciekli dwaj niewolnicy do Akisza, syna Maachy, króla Gat. Gdy doniesiono Szymejemu, mówiąc: Oto twoi niewolnicy są w Gat,
8.POZNAŃSKAI zdarzyło się, że po upływie trzech lat dwaj słudzy Szimiego uciekli do Akisza, syna Maaki, króla Gat. Dano znać Szimiemu mówiąc: - Oto twoi słudzy są w Gat.
9.WARSZ.PRASKALecz oto zdarzyło się, że po trzech latach dwaj jego słudzy zbiegli do Akisza, syna Maaki, króla Gat. Zaraz też doniesiono Szimejemu, że jego dwaj słudzy są w Gat.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak po upływie trzech lat, dwaj niewolnicy uciekli od Szymeja do Achisza, syna Maachy, króla Gat. Gdy więc doniesiono Szymejowi, mówiąc: Oto twoi niewolnicy są w Gad –
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak po upływie trzech lat Szimejemu uciekli dwaj niewolnicy. Zbiegli do Akisza, syna Maaki, króla Gat, i Szimejemu o tym doniesiono.