« 1Krl 2:39 1 Księga Królewska 2:40 1Krl 2:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wstał Semei i osiodłał osła swego i jechał do Achis do Geth szukać sług swoich, i przywiódł je z Geth.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż wstawszy Semej, i osiodławszy osła swego, jechał do Giet, do Achisa, aby szukał sług swoich; i wrócił się Semej i przywiódł sługi swe z Giet.
3.GDAŃSKA.2017Szimei wstał więc, osiodłał swego osła i wyruszył do Gat, do Akisza, aby szukać swoich sług. Potem Szimei wrócił i przyprowadził swe sługi z Gat.
4.CYLKOWPowstał Szymei i osiodławszy osła swojego puścił się do Gat, do Achisza, by odszukać niewolników swoich. I tak udał się Szymei i sprowadził niewolników swoich z Gat.
5.KRUSZYŃSKIPowstał tedy Szymei, a osiodławszy swego osła, udał się do Gath, do Akhisza, aby szukać sług swoich. Wyruszył Szymei i sprowadził sługi swoje z Gath.
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Szimei osiodłał swego osła i wyruszył do Gat, do Akisza, aby szukać swoich sług. Potem powrócił i przyprowadził z Gat swoje sługi.
7.BRYTYJKASzymei wstał, osiodłał swojego osła i ruszył do Gat do Akisza, aby odszukać swoich niewolników. Poszedł tam i sprowadził swoich niewolników z Gat.
8.POZNAŃSKAWstał wtedy Szimi, objuczył swego osła i wyruszył do Gat do Akisza, aby odszukać swoje sługi. Poszedł i przyprowadził ich z Gat.
9.WARSZ.PRASKAWstał tedy Szimei i osiodławszy swego osła, udał się do Gat, do Akisza, poszukując swoich sług. Potem ruszył w drogę powrotną, prowadząc swoje sługi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Szymej powstał, osiodłał swojego osła i puścił się do Gat, do Achisza, by odszukać swoich niewolników. Tam Szymej się udał oraz sprowadził swoich niewolników z Gat.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Szimei wstał, osiodłał swojego osła i ruszył do Gat, do Akisza, by odzyskać swoich niewolników. Odnalazł ich tam i wraz z nimi wrócił.