« 1Krl 2:43 1 Księga Królewska 2:44 1Krl 2:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł król do Semei: Ty wiesz wszystko złe, którego jest świadome serce twoje, któreś uczynił Dawidowi, ojcu memu: oddał Pan złość twoję na głowę twoję.
2.GDAŃSKA.1881Nadto król rzekł do Semejego: Ty wiesz wszystko złe, którego świadome jest serce twoje, coś uczynił Dawidowi, ojcu memu, i oddał Pan złość twoję na głowę twoję.
3.GDAŃSKA.2017Następnie król powiedział do Szimejego: Znasz całe zło, którego jest świadome twoje serce, a które wyrządziłeś memu ojcu Dawidowi. PAN sprowadzi więc twoje zło na twoją głowę.
4.CYLKOWPoczem rzekł król do Szymeego: Ty sam znasz wszystko zło, którego sobie świadome serce twoje, a które wyrządziłeś ojcu mojemu, Dawidowi. Niechaj tedy obróci Wiekuisty złość twoją na głowę twą.
5.KRUSZYŃSKII rzekł król do Szymei: "Tyś znał i serce twoje wiedziało o całej przewrotności, jakiej się dopuściłeś względem Dawida, mego ojca; Bóg tedy sprowadzi twoją przewrotność na twoją głowę.
6.TYSIĄCL.WYD5Następnie król rzekł Szimejemu: Ty wiesz o wszystkim złu, którego świadome jest serce twoje, a które wyrządziłeś mojemu ojcu, Dawidowi. Za to Pan obróci twoją złość na twoją głowę.
7.BRYTYJKAPo czym rzekł król do Szymejego: Ty znasz całe to zło i twoje serce jest świadome tego, co wyrządziłeś Dawidowi, mojemu ojcu. Niechaj tedy Pan sprowadzi zło, jakie sam wyrządziłeś, na twoją głowę!
8.POZNAŃSKAI powiedział król Szimiemu: - Ty znasz całe zło, bo wie [o nim] serce twoje, jakie wyrządziłeś Dawidowi, mojemu ojcu. Jahwe niech spuści złość twą na twoją głowę.
9.WARSZ.PRASKAPonadto rzekł król do Szimejego: Ty znasz przecież dobrze i nosisz w sercu swoim krzywdy, jakie wyrządziłeś mojemu ojcu, Dawidowi. Jahwe to sprawia, że całą twoją przewrotność ściągasz na własną głowę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem król powiedział do Szymeja: Ty sam znasz całe zło, którego jest świadome twoje serce, a które wyrządziłeś mojemu ojcu Dawidowi. Niech więc WIEKUISTY obróci twą złość na twoją głowę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPonadto król powiedział: Na pewno jesteś świadomy całego zła, które wyrządziłeś mojemu ojcu Dawidowi. Niech teraz PAN karą za wyrządzoną przez ciebie krzywdę obciąży twą własną głowę,