« 1Krl 2:45 1 Księga Królewska 2:46 1Krl 3:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rozkazał król Banaji, synowi Jojady: który wyszedłszy zabił go, i umarł.
2.GDAŃSKA.1881A tak rozkazał król Banajasowi, synowi Jojadowemu, który wyszedłszy targnął się nań, i zabił go. A tak utwierdzone jest królestwo w ręce Salomonowej.
3.GDAŃSKA.2017Tak więc król wydał rozkaz Benajaszowi, synowi Jehojady; i ten wyszedł, zadał mu cios i zabił go. I tak królestwo zostało utwierdzone w ręce Salomona.
4.CYLKOWI rozkazał król Benaji, synowi Jehojady, i wyszedł on i pchnął go tak, że padł trupem. Królestwo zaś utwierdziło się w ręku Salomona.
5.KRUSZYŃSKII rozkazał król Benaji, synowi Jojady, ten, wyszedłszy, rzucił się na niego i umarł Szymei. I zostało utwierdzone królestwo w rękach Salomona.
6.TYSIĄCL.WYD5Potem król wydał rozkaz Benajaszowi, synowi Jojady; ten wyszedł i zadał tamtemu cios, tak że umarł. Wzmocniła się więc władza królewska w ręku Salomona.
7.BRYTYJKAKazał tedy król Benai, synowi Jehojady, i ten wyszedł, i zadał mu cios, tak że zginął. Królestwo zaś umacniało się dzięki Salomonowi.
8.POZNAŃSKAI polecił król Benajahu, synowi Jehojady, [wykonać wyrok]. Wyszedł więc, zadał mu cios i [Szimi] umarł. Władza królewska umocniła się w ręce Salomona.
9.WARSZ.PRASKAPotem wydał król rozkaz Benajaszowi, synowi Jojady, który poszedł i jednym ciosem zgładził Szimejego. A władza królewska w rękach Salomona umacniała się coraz bardziej.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I król wydał rozkaz Benajahu, synowi Jehojady; więc wyszedł i pchnął go tak, że padł trupem. Zaś królestwo utwierdziło się w ręku Salomona.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITI król rozkazał Benajaszowi, synowi Jehojady, wyjść i pozbawić Szimejego życia. W ten to sposób Salomon umacniał swoją władzę.