« 1Krl 2:6 1 Księga Królewska 2:7 1Krl 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale i synom Bersellai Galaadczyka łaskę oddasz, i będą jadać u stołu twego; bo mi zaszli, gdym uciekał przed Absalomem, bratem twoim.
2.GDAŃSKA.1881Ale nad synami Barsylai Galaadczyka użyjesz miłosierdzia, a niech jadają wespół z inszymi u stołu twego; albowiem oni takimże sposobem przyszli do mnie, gdym uciekał przed Absalomem, bratem twoim.
3.GDAŃSKA.2017Lecz synom Barzillaja Gileadczyka okaż łaskę i niech należą do tych, którzy jadają przy twoim stole. Oni bowiem przyszli do mnie, kiedy uciekałem przed twoim bratem Absalomem.
4.CYLKOWWszakże synom Barzylaja, Gileadyty, świadcz miłość, a niechaj będą między stołownikami twoimi; albowiem w tenże sposób zbliżyli się do mnie, gdym się chronił przed Absalomem, bratem twoim.
5.KRUSZYŃSKICo do synów Barzylaja Galaadczyka, okażesz łaskawość i niechaj będą spożywającymi ze stołu twojego, ponieważ zbliżyli się do mnie podczas mej ucieczki przed bratem twoim Absalomem.
6.TYSIĄCL.WYD5Synom zaś Barzillaja Gileadczyka okażesz łaskę, aby byli wśród twoich stołowników, gdyż przyszli mi z pomocą w mojej ucieczce przed twym bratem, Absalomem.
7.BRYTYJKASynom Barzillaja z Gileadu okazuj łaskę, niechaj będą w gronie tych, którzy jadają u twojego stołu, gdyż tak podchodzili do mnie, gdy ja musiałem uchodzić przed Absalomem, twoim bratem.
8.POZNAŃSKASynom Barzillaja Gileadczyka okaż łaskawość, niech należą do tych, co jedzą przy twoim stole, albowiem oni właśnie wyszli naprzeciw mnie, gdy uciekałem przed bratem twoim Abszalomem.
9.WARSZ.PRASKANatomiast synom Barzillaja Gileadczyka okażesz wiele łaskawości i zaliczysz ich do tych, którzy będą zasiadać z tobą do wspólnego stołu. Oni bowiem w ten właśnie sposób też okazali mi życzliwość, gdy uciekałem przed twoim bratem Absalomem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak świadcz miłość synom Barzylaja, Gileadyty, i niech będą pomiędzy twoimi stołownikami; bo zbliżyli się do mnie w ten sam sposób, gdy się chroniłem przed Absalomem, twoim bratem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOkazuj natomiast względy synom Barzilaja z Gileadu. Niech pozostaną na utrzymaniu przy twoim stole. Podobnie oni postąpili ze mną, gdy uchodziłem przed twoim bratem Absalomem.