« 1Krl 21:26 1 Księga Królewska 21:27 1Krl 21:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA tak gdyż usłyszy Achab ty iste rzeczy, rozdarł na sobie odzienie swe, a odział cylicyjum ciało swe i pościł się a spał w worze, a chodził zwiesiw głowę.
2.WUJEK.1923Gdy tedy usłyszał Achab te mowy, rozdarł szaty swe i okrył włosienicą ciało swe i pościł i spał w worze i chodził zwiesiwszy głowę.
3.GDAŃSKA.1881A gdy usłyszał Achab te słowa, rozdarł odzienie swoje, a włożywszy wór na ciało swoje, pościł i leżał w worze, a chodził po maluczku.
4.GDAŃSKA.2017Kiedy Achab usłyszał te słowa, rozdarł swoje szaty, włożył wór na swoje ciało, pościł, spał w worze i chodził pokornie.
5.CYLKOWGdy tedy usłyszał Ahab słowa te, rozdarł szaty swoje i włożył wór na ciało swe i pościł, i sypiał okryty worem i wlókł się powoli.
6.KRUSZYŃSKIGdy Achab usłyszał te słowa Eljasza, rozerwał szaty swoje, włożył wór na swoje ciało i pościł; sypiał w tym worze i chodził powoli.
7.TYSIĄCL.WYD5Kiedy Achab usłyszał te słowa, rozdarł szaty i włożył wór na ciało oraz pościł. Kładł się też spać w worze i chodził powoli.
8.BRYTYJKAA gdy Achab usłyszał te słowa, rozdarł swoje szaty, wdział wór na swoje ciało i pościł, i sypiał w worze, i chodził przygnębiony.
9.POZNAŃSKAGdy Achab usłyszał te słowa, rozdarł swoje szaty, nałożył wór na swoje ciało, pościł, spał w worze i chodził w milczeniu.
10.WARSZ.PRASKAKiedy Achab usłyszał słowa Eliasza, rozdarł swoje szaty, wdział na siebie wór pokutny i zaczął pościć. Kładł się spać w tym worze i chodził bardzo przygnębiony.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy Ahab usłyszał te słowa, rozdarł swoje szaty, włożył wór na swe ciało i pościł; sypiał okryty worem oraz powoli się wlókł.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Achab usłyszał te słowa, rozdarł swoje szaty, wdział włosiennicę na ciało, pościł, sypiał we włosiennicy i chodził przygnębiony.