« 1Krl 21:2 1 Księga Królewska 21:3 1Krl 21:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPK temu otpowie Nabot: „Smiłuj się nade mną Pan, abych nie dał dziedzicstwa oćcow mych tobie”.
2.WUJEK.1923Któremu Naboth odpowiedział: Niech mi będzie miłościw Pan, żebych ci nie dał dziedzictwa ojców moich.
3.GDAŃSKA.1881I odpowiedzał Nabot Achabowi: Nie daj tego Panie, abym ci miał dać dziedzictwo ojców moich.
4.GDAŃSKA.2017Nabot odpowiedział Achabowi: Nie daj, PANIE, abym ci dał dziedzictwo swoich ojców.
5.CYLKOWNabot jednak odpowiedział Ahabowi: Niechaj mnie Wiekuisty uchowa od tego, abym ci miał oddać spuściznę ojców moich!
6.KRUSZYŃSKINabot odpowiedział Achabowi: "Uchowaj mnie Boże od wydawania tobie dziedzictwa ojców moich!"
7.TYSIĄCL.WYD5Nabot zaś odpowiedział: Niech mnie Pan broni przed tym, bym miał ci oddać dziedzictwo mych przodków.
8.BRYTYJKALecz Nabot odpowiedział Achabowi: Niech mnie Pan ustrzeże, abym ci miął odstąpić dziedzictwo po moich ojcach.
9.POZNAŃSKAAle Nabot rzekł do Achaba: - Niech mię Jahwe strzeże, abym ci odstępował dziedzictwo moich ojców.
10.WARSZ.PRASKARzekł Nabot do Achaba: Niech mnie Bóg broni, żebym miał ci oddać dziedzictwo moich ojców!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak Nabot odpowiedział Ahabowi: Niech mnie WIEKUISTY od tego uchowa, bym ci miał oddać spuściznę moich przodków.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz Nabot odmówił: Zachowaj mnie, PANIE, abym miał się wyzbyć dziedzictwa mojego ojca!