« 1Krl 2:46 1 Księga Królewska 3:1 1Krl 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Utwierdziło się tedy królestwo w ręce Salomonowéj, i spowinowacił się z Pharaonem, królem Egipskim; bo pojął córkę jego i przyniósł do miasta Dawidowego, ażby był skończył budując dom swój i dom Pański i mur Jerozolimski wokoło.
2.GDAŃSKA.1881I spowinowacił się Salomon z Faraonem, królem Egipskim; bo pojął córkę Faraonową, i przyprowadził ją do miasta Dawidowego, ażby dobudował domu swego, i domu Pańskiego, i muru Jeruzalemskiego w około.
3.GDAŃSKA.2017I Salomon spowinowacił się z faraonem, królem Egiptu. Pojął bowiem za żonę córkę faraona i przyprowadził ją do miasta Dawida, zanim skończył budować swój dom i dom PANA oraz mur dokoła Jerozolimy.
4.CYLKOWI spowinowacił się Salomon z Faraonem, królem Egiptu, i pojął córkę Faraona i sprowadził ją do miasta Dawida, póki nie wykończył budowy pałacu swojego i przybytku Wiekuistego i muru wokoło Jerozolimy.
5.KRUSZYŃSKISalomon spokrewnił się z faraonem, królem Egiptu, biorąc córkę faraona za żonę, i sprowadził ją do miasta Dawidowego, gdy już skończył budowę swego domu, domu Bożego i muru naokoło Jeruzalem.
6.TYSIĄCL.WYD5Salomon został zięciem faraona, króla egipskiego, gdyż wziął za żonę córkę faraona i sprowadził ją do Miasta Dawidowego, zanim dokończył budowy swego pałacu oraz świątyni Pańskiej, jak też murów okalających Jerozolimę.
7.BRYTYJKASalomon spowinowacił się z faraonem, królem egipskim, biorąc córkę faraona za żonę i sprowadzając ją do Miasta Dawidowego, zanim jeszcze ukończył budowę swojego domu i przybytku dla Pana oraz muru wokół Jeruzalemu.
8.POZNAŃSKASalomon został zięciem faraona, króla Egiptu, poślubił bowiem córkę faraona. Sprowadził ją do Miasta Dawidowego, gdy skończył budować swój pałac, Świątynię Jahwe i mury wokół Jerozolimy.
9.WARSZ.PRASKASalomon stał się powinowatym z faraonem, królem Egiptu, gdyż wziął sobie za żonę jego córkę. Sprowadził ją do Miasta Dawidowego, zanim jeszcze ukończono budowę pałacu królewskiego, świątyni Jahwe oraz murów okalających całą Jerozolimę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Salomon spowinowacił się z faraonem, władcą Micraimu, bo pojął córkę faraona i sprowadził ją do miasta Dawida, zanim nie wykończył budowy swojego pałacu, Przybytku WIEKUISTEGO oraz muru wokoło Jeruszalaim.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSalomon spowinowacił się z faraonem, królem Egiptu; pojął za żonę córkę faraona i sprowadził ją do Miasta Dawida. Było to zanim skończył budować swój pałac, świątynię PANA oraz mur wokół Jerozolimy.