« 1Krl 3:2 1 Księga Królewska 3:3 1Krl 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I miłował Salomon Pana, chodząc w przykazaniach Dawida, ojca swego, wyjąwszy, iż na wyżynach ofiarował i zapalał kadzidło.
2.GDAŃSKA.1881I miłował Salomon Pana, chodząc w przykazaniach Dawida, ojca swego; tylko że na górach ofiarował i kadził.
3.GDAŃSKA.2017I Salomon miłował PANA, postępując zgodnie z przykazaniami Dawida, swego ojca, tylko że składał ofiary i spalał kadzidło na wyżynach.
4.CYLKOWSalomon jednak miłował Wiekuistego, tak że postępował wedle ustaw Dawida, ojca swego; tylko ofiarował i palił on przytem kadzidła na wyżynach.
5.KRUSZYŃSKISalomon kochał Boga, postępując według ustaw Dawida, ojca swego, tylko na wyżynach ofiarował i palił kadzidło.
6.TYSIĄCL.WYD5Chociaż Salomon umiłował Pana, naśladując obyczaje ojca swego, Dawida, jednak i on składał ofiary i palił kadzidło na wyżynach.
7.BRYTYJKALecz Salomon miłował Pana, postępując zgodnie z postanowieniami Dawida, swego ojca, tylko że składał też ofiary i spalał kadzidła na wzgórzach.
8.POZNAŃSKASalomon miłował Jahwe, idąc za wskazaniami Dawida, swego ojca. Ale on [także] składał ofiary krwawe i palił kadzidło na wyżynach.
9.WARSZ.PRASKASalomon kochał Boga, postępował według wskazań swego ojca, Dawida. Ale i on składał ofiary na wyżynach i palił tam kadzidła.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Salomon miłował WIEKUISTEGO; postępował też według ustaw swojego ojca Dawida; przy tym i on ofiarowywał oraz palił kadzidła na wyżynach.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSalomon zaś kochał PANA, bo postępował według ustaw swojego ojca Dawida, jednak ofiary, w tym ofiary z kadzidła, również składał na wzgórzach.