« 1Krl 3:7 1 Księga Królewska 3:8 1Krl 3:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A sługa twój jest w pośrodku ludu, któryś obrał, ludu niezliczonego, który prze mnóstwo nie może być policzony, ani porachowany.
2.GDAŃSKA.1881A sługa twój jest w pośrodku ludu twego, któryś obrał, ludu wielkiego, który nie może zliczony ani porachowany być przez mnóstwo.
3.GDAŃSKA.2017Twój sługa jest wśród twego ludu, który wybrałeś, ludu wielkiego, którego z powodu wielkiej liczby nie można zliczyć ani spisać.
4.CYLKOWA znajduje się sługa Twój w pośród ludu Twojego, któryś wybrał, ludu tak mnogiego, że nie można go zliczyć ani obrachować.
5.KRUSZYŃSKISługa Twój jest wpośród ludu Twego, któryś wybrał - ludu wielkiego, który dla mnóstwa nie może być ani obliczony, ani oznaczony.
6.TYSIĄCL.WYD5Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa.
7.BRYTYJKAA twój sługa jest pośród twojego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości.
8.POZNAŃSKASługa Twój znajduje się wśród Twojego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego z powodu wielkiej liczby nie można ani policzyć, ani spisać.
9.WARSZ.PRASKAŻyje Twój sługa wśród ludu, w którym Ty sobie upodobałeś. Jest to naród wielki; nie sposób go ani zliczyć, ani ocenić, tak jest wielki.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Twój sługa znajduje się pośród Twojego ludu, który wybrałeś; ludu tak wielkiego, że nie można go zliczyć w mnóstwie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA tymczasem Twój sługa znalazł się pośród ludu, który sobie wybrałeś, tak licznego, że trudno go dokładnie policzyć.