« 1Krl 4:12 1 Księga Królewska 4:13 1Krl 4:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bengaber w Ramot Galaad miał Awothjair, syna Manassego w Galaad: on był nad wszystką krainą Argob, która jest w Bazan, nad sześciądziesiąt miast wielkich i murowanych, które miały zamykanie miedziane.
2.GDAŃSKA.1881Syn Gaber w Ramot Galaadskiem, który trzymał wsi Jaira, syna Manasesowego, które leżą w Galaad. Jemu też należała kraina Argob, która jest w Basan, sześćdziesiąt miast wielkich murowanych z zaworami miedzianemi.
3.GDAŃSKA.2017Syn Geber – w Ramot-Gilead, do niego należały wsie Jaira, syna Manassesa, które leżą w Gileadzie. Do niego też należała kraina Argob, która jest w Baszanie – sześćdziesiąt wielkich miast mających mury i brązowe rygle.
4.CYLKOWBen-Geber w Ramot w Gileadzie, do niego należały sioła Jaira, syna Manaszy, położone w Gileadzie, do niego pas krainy Argob w Baszanie, sześćdziesiąt miast wielkich, zaopatrzonych w mury i zawory z kruszcu.
5.KRUSZYŃSKIBen-Geber w Ramoth w Galaadzie; ten miał: miasta Jaira, syna Manassesowego, które są w Galaadzie; do niego należała kraina Argob, która się znajduje na Baszanie, oraz sześćdziesiąt wielkich miast z murami i o zaworach miedzianych; -
6.TYSIĄCL.WYD5Ben-Geber w Ramot w Gileadzies miał Osiedla Jaira, syna Manassesa; w Gileadzie miał również obszar Argob w Baszanies, obejmujący sześćdziesiąt dużych miast obmurowanych, o brązowych zaworach u bram.
7.BRYTYJKABen–Geber był nad Ramot–Gilead; do niego należały Sioła Jaira Manassesa, położone w Gileadzie; do niego należał też pas ziemi Argob w Baszanie, sześćdziesiąt dużych miast, zaopatrzonych w mur i spiżowe zawory.
8.POZNAŃSKA...Syn Gebera, w Ramot Gilead. Do niego należały skupiska nomadów Jaira, syna Manassego, którzy [znajdowali się] w Gilead. Do niego należał [także] okręg Argob, który jest w Baszanie, sześćdziesiąt wielkich miast [mających] mury i spiżowe zasuwy.
9.WARSZ.PRASKABen–Geber przebywał w Ramot, w Gileadzie. Miał pod swoją władzą Osiedla Jaira, syna Manassesa. Jemu podlegała również kraina Argob w Baszanie, obejmująca sześćdziesiąt dużych osiedli, otoczonych murami, zaryglowanymi za pomocą zamków z brązu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ben–Geber w Ramot, w Gileadzie; do niego należały sioła Jaira, syna Menaszy, położone w Gileadzie oraz pas krainy Argob w Baszanie – sześćdziesiąt wielkich miast zaopatrzonych w mury oraz zamknięcia z kruszcu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBen-Geber w Ramot-Gilead; do niego należały Osady Jaira, syna Manassesa, które leżą w Gileadzie; do niego należał też okręg Argob w Baszanie, sześćdziesiąt dużych miast z murem i brązowymi zasuwami.