« 1Krl 4:20 1 Księga Królewska 4:21 1Krl 4:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Salomon mieszkał w państwie swojem, mając wszystkie królestwa od rzeki ziemie Philistyńskiéj aż do granice Egipskiéj, którzy mu nosili dary i służyli mu po wszystkie dni żywota jego.
2.GDAŃSKA.1881A Salomon panował nad wszystkiemi królestwy od rzeki aż do ziemi Filistyńskiej, i aż do granicy Egipskiej. I przynosili dary, a służyli Salomonowi po wszystkie dni żywota jego.
3.GDAŃSKA.2017A Salomon panował nad wszystkimi królestwami od rzeki aż do ziemi Filistynów, aż do granicy Egiptu. Płaciły one daninę i służyły Salomonowi po wszystkie dni jego życia.
4.CYLKOW(5:1) I panował Salomon nad wszystkiemi królestwy od rzeki aż do ziemi filistyńskiej i aż do granicy Egiptu; składały one dary i służyły Salomonowi po wszystkie dni żywota jego.
5.KRUSZYŃSKI(5:1) Salomon panował nad wszystkimi królestwami, poczynając od Rzeki, aż do kraju filistyńskiego i aż do granicy Egiptu; znosili dary i służyli Salomonowi przez wszystkie dni jego życia.
6.TYSIĄCL.WYD5Salomon panował od Rzeki do kraju Filistynów i do granicy Egiptu nad wszystkimi królestwami. Składały one daninę i były poddane Salomonowi przez całe jego życie.
7.BRYTYJKAA Salomon panował nad wszystkimi królestwami od rzeki Eufrat aż po ziemię filistyńską i aż po granicę egipską; składały one daniny i były podległe Salomonowi przez całe jego życie.
8.POZNAŃSKASalomon był władcą wszystkich królestw od Rzeki [poprzez] ziemię Filistynów aż po granice Egiptu. Płaciły [one] daninę i były poddane Salomonowi przez całe jego życie.
9.WARSZ.PRASKA(5:1) Salomon zaś miał władzę nad wszystkimi królestwami, od Rzeki aż do kraju Filistynów i po granice z Egiptem. [Wszyscy władcy tych królestw] przynosili Salomonowi różne dary i byli mu poddani przez wszystkie dni jego życia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:1) Salomon panował nad wszystkimi królestwami od rzeki do ziemi pelisztyńskiej i aż do granicy Micraim; składały one dary oraz służyły Salomonowi po wszystkie dni jego życia.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA Salomon panował nad wszystkimi królestwami od Eufratu przez ziemię filistyńską aż po granicę z Egiptem. Wszystkie te królestwa składały mu daniny i służyły Salomonowi przez całe jego życie.