« 1Krl 4:33 1 Księga Królewska 4:34 1Krl 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przychodzili ze wszystkich narodów słuchać mądrości Salomonowéj, i od wszystkich królów ziemskich, którzy słyszeli mądrość jego.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż przychodzili ze wszystkich narodów słuchać mądrości Salomonowej, i od wszystkich królów ziemi, którzy słyszeli o mądrości jego.
3.GDAŃSKA.2017Przychodzili więc ludzie ze wszystkich narodów, aby słuchać mądrości Salomona, od wszystkich królów ziemi, którzy słyszeli o jego mądrości.
4.CYLKOW(5:14) I przybywali z pośród wszystkich ludów, aby posłuchać mądrości Salomona, ze strony wszystkich królów ziemi, którzy zasłyszeli o mądrości jego.
5.KRUSZYŃSKI(5:14) Przybywali ze wszystkich narodów, aby słuchać mądrości Salomona - od wszystkich królów ziemskich, którzy słyszeli o jego mądrości.
6.TYSIĄCL.WYD5Przychodzili więc ze wszystkich narodów i spośród wszystkich królów ci, którzy dowiedzieli się o mądrości Salomona, aby przysłuchiwać się jego mądrości.
7.BRYTYJKAToteż ze wszystkich ludów przychodzili ludzie, aby słuchać mądrości Salomona, od wszystkich królów ziemi, którzy posłyszeli o jego mądrości.
8.POZNAŃSKAPrzybywano ze wszystkich narodów, aby słuchać mądrości Salomona, [nawet] od wszystkich królów ziemi, którzy słyszeli o jego mądrości.
9.WARSZ.PRASKA(5:14) Wszystkie ludy przychodziły, by podziwiać mądrość Salomona. Wszyscy królowie świata słyszeli, jak mówiono o jego mądrości.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:14) Zatem ze wszystkich ludów, ze strony wszystkich królów ziemi przybywali ci, co słyszeli o jego mądrości, by posłuchać mądrości Salomona.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSchodzili się zatem ciekawi spośród wszystkich ludów, by słuchać mądrości Salomona, przybywali poddani wszystkich królów ziemi - ludzie, którzy zetknęli się z jego mądrością.