« 1Krl 4:34 1 Księga Królewska 5:1 1Krl 5:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Posłał téż Hiram, król Tyru, sługi swe do Salomona; bo słyszał, że go pomazano na królestwo miasto ojca jego: albowiem Hiram był przyjacielem Dawidowi przez wszystek czas.
2.GDAŃSKA.1881I posłał Hiram, król Tyrski, sługi swe do Salomona, bo usłyszał, że go pomazano za króla miasto ojca jego; albowiem miłował Hiram Dawida po wszystkie dni.
3.GDAŃSKA.2017Hiram, król Tyru, wysłał swoje sługi do Salomona, bo usłyszał, że namaszczono go na króla w miejsce jego ojca. Hiram bowiem kochał Dawida przez wszystkie dni.
4.CYLKOW(5:15) I wysłał Chiram, król Coru, sługi swoje do Salomona; słyszał bowiem, że pomazano go na króla miasto ojca jego. Przyjacielem Dawida był mianowicie Chiram po wszystkie dni.
5.KRUSZYŃSKI(5:15) Hiram, król Tyru, wysłał sługi swoje do Salomona, dowiedział się bowiem, że go namaszczono na króla na miejsce jego ojca; Hiram bowiem przez cały czas był przyjacielem Dawida.
6.TYSIĄCL.WYD5Hiram, król Tyru, posłał do Salomona swoje sługi, bo dowiedział się, że namaszczono go na króla w miejsce jego ojca, a Hiram był stale w przyjaźni z Dawidem.
7.BRYTYJKAWtedy Chiram, król Tyru, usłyszawszy, że Salomona namaszczono na króla po jego ojcu, wysłał do niego swoje sługi; Chiram był bowiem zaprzyjaźniony z Dawidem przez całe jego życie.
8.POZNAŃSKAChiram, król Tyru, posłał swoich dworzan do Salomona, ponieważ usłyszał, że namaszczono go na króla po jego ojcu. Chiram bowiem był przez wszystkie lata przyjacielem Dawida.
9.WARSZ.PRASKA(5:15) Hiram, król Tyru, wysłał swoje sługi do Salomona, gdyż dowiedział się, że został on namaszczony na króla po śmierci swego ojca. Hiram był bowiem zawsze przyjacielem Dawida.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:15) Do Salomona wysłał też swoje sługi Chiram, król Coru; bowiem słyszał, że pomazano go na króla, zamiast jego ojca. Bo Chiram był przyjacielem Dawida po wszystkie dni.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITChiram zaś, król Tyru, wyprawił do Salomona swoich posłów, ponieważ usłyszał, że namaszczono go na króla po ojcu, a Chiram zawsze pozostawał w przyjaznych stosunkach z Dawidem.