« 1Krl 5:10 1 Księga Królewska 5:11 1Krl 5:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Salomon dawał Hiram dwadzieścia tysięcy korcy pszenice na żywność domowi jego, i dwadzieścia korcy oliwy najczystszéj: to dawał Salomon Hiram na każdy rok.
2.GDAŃSKA.1881Salomon także dawał Hiramowi dwadzieścia tysięcy miar pszenicy na żywność czeladzi jego, i dwadzieścia tysięcy miar oliwy wybijanej; to dawał Salomon Hiramowi na każdy rok.
3.GDAŃSKA.2017Salomon z kolei dostarczał Hiramowi dwadzieścia tysięcy kor pszenicy na żywność dla jego dworu i dwadzieścia kor czystej oliwy. Tyle Salomon dostarczał Hiramowi każdego roku.
4.CYLKOW(5:25) Salomon zaś dał Chiramowi dwadzieścia tysięcy kor pszenicy, jako żywność dla jego domu, i dwadzieścia kor oliwy wytłoczonej. Tyle dostarczał Salomon Chiramowi rok rocznie.
5.KRUSZYŃSKI(5:25) Salomon zaś dał Hiramowi dwadzieścia tysięcy miar pszenicy na utrzymanie jego domu i dwadzieścia miar oliwy tłuczonej. Tak dawał Salomon Hiramowi każdego roku.
6.TYSIĄCL.WYD5Salomon zaś dawał Hiramowi na wyżywienie jego dworu dwadzieścia tysięcy kor pszenicy i dwadzieścia tysięcy bat tłoczonej oliwy. Co roku Salomon dawał to Hiramowi.
7.BRYTYJKASalomon zaś dostarczał Chiramowi dwadzieścia tysięcy korców pszenicy na zaopatrzenie jego dworu i dwadzieścia tysięcy wiader wytłaczanej oliwy. Tyle dostarczał Salomon Chiramowi corocznie.
8.POZNAŃSKASalomon zaś dawał Chiramowi dwadzieścia tysięcy kor pszenicy na utrzymanie jego domu i dwadzieścia kor czystej oliwy. Tyle płacił Salomon Chiramowi rokrocznie.
9.WARSZ.PRASKA(5:25) W zamian za to Salomon dawał Hiramowi co roku dwadzieścia tysięcy kor pszenicy oraz dwadzieścia kor tłoczonej oliwy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:25) Zaś Salomon dał Chiramowi dwadzieścia tysięcy kor pszenicy, jako żywność dla jego domu, oraz dwadzieścia tysięcy kor wytłoczonej oliwy. Tyle Salomon dostarczał rok rocznie Chiramowi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITa Salomon przekazywał Chiramowi rokrocznie dwadzieścia tysięcy korów pszenicy dla wyżywienia jego dworu oraz dwadzieścia korów bitej oliwy.