« 1Krl 5:15 1 Księga Królewska 5:16 1Krl 5:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oprócz przełożonych, którzy byli nad każdą robotą, liczbą trzech tysięcy i trzech set, którzy rozkazowali ludziom i tym, co robili.
2.GDAŃSKA.1881Oprócz przedniejszych urzędników Salomonowych, których było nad robotą trzy tysiące i trzy sta, którzy byli przełożeni nad ludem odprawującym robotę.
3.GDAŃSKA.2017Oprócz naczelnych urzędników Salomona, którzy nadzorowali pracę, miał też trzy tysiące trzystu przełożonych nad ludźmi wykonującymi pracę.
4.CYLKOW(5:30) Oprócz urzędników ustanowionych przez Salomona nad robotą - trzy tysiące trzysta zawiadujących ludem, wykonywającym robotę.
5.KRUSZYŃSKI(5:30) nie licząc dozorców przełożonych, których Salomon postawił nad robotami w liczbie trzech tysięcy trzystu; ci kierowali ludem wykonującym pracę.
6.TYSIĄCL.WYD5Ponadto Salomon miał, prócz wyższych urzędników zarządzających pracami, trzy tysiące trzystu nadzorujących lud wykonujący pracę.
7.BRYTYJKAOprócz urzędników, ustanowionych przez Salomona nad robocizną w liczbie trzech tysięcy trzystu, którzy nadzorowali ludzi wykonujących robociznę.
8.POZNAŃSKAnie licząc trzech tysięcy trzystu przełożonych nad robotami, [mianowanych przez] prefektów Salomona, którzy kierowali ludem zatrudnionym przy pracy.
9.WARSZ.PRASKA(5:30) Prócz tego było trzy tysiące trzystu nadzorców, którzy z polecenia Salomona pilnowali przebiegu robót. Kierowali oni również ludźmi zatrudnionymi przy różnych pracach.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:30) A oprócz urzędników ustanowionych nad robotą przez Salomona – trzy tysiące trzysta zarządzających ludem, który wykonywał robotę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIToprócz urzędników pracujących w nadzorze - w liczbie trzech tysięcy trzystu - kierujących ludźmi, którzy wykonywali pracę.