« 1Krl 5:2 1 Księga Królewska 5:3 1Krl 5:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ty wiesz wolą Dawida ojca mego, a iż nie mógł budować domu imieniowi Pana, Boga swego, przed walkami nalegającemi wokoło, aż je dał Pan pod stopy nóg jego.
2.GDAŃSKA.1881Ty wiesz, że Dawid, ojciec mój, nie mógł budować domu imieniowi Pana, Boga swego, dla wojen, które go były ogarnęły, aż nieprzyjacioły podał Pan pod stopy nóg jego;
3.GDAŃSKA.2017Ty wiesz, że mój ojciec Dawid nie mógł budować domu dla imienia PANA, swego Boga, z powodu wojen, które go otaczały, dopóki PAN nie poddał jego wrogów pod stopy jego nóg.
4.CYLKOW(5:17) Tobie samemu wiadomo, że ojciec mój, Dawid, nie zdołał zbudować przybytku imieniu Wiekuistego, Boga swojego, z powodu wojen, któremi go otaczali, aż podał ich Wiekuisty pod stopy nóg jego.
5.KRUSZYŃSKI(5:17) "Tyś wiedział o Dawidzie, ojcu moim, że nie mógł zbudować świątyni dla imienia Jahwe, Boga swego, z powodu wojen, jakie go otaczały, dopóki Jahwe nie podał ich pod stopy nóg jego.
6.TYSIĄCL.WYD5Wiesz, że Dawid, mój ojciec, nie mógł zbudować świątyni imieniu Pana, Boga swego, z powodu wojen, jakimi go dokoła otoczyli [wrogowie], dopóki Pan nie położył ich pod jego stopy.
7.BRYTYJKAWiadomo ci o Dawidzie, moim ojcu, że nie zdołał on zbudować świątyni imieniu Pana, swego Boga, z powodu wojen, w jakie go uwikłali jego nieprzyjaciele, aż Pan poddał ich pod jego stopy.
8.POZNAŃSKA- Ty wiesz, że Dawid, mój ojciec, nie mógł zbudować Świątyni dla Imienia Jahwe, swego Boga, z powodu wojny, jaką toczyli z nim [wrogowie] dookoła, aż [do chwili, gdy] Jahwe dał ich pod jego stopy.
9.WARSZ.PRASKA(5:17) Wiesz zapewne, że mój ojciec, Dawid, nie mógł zbudować świątyni dla imienia Jahwe, swojego Boga, gdyż był przez nieprzyjaciół nękany ciągłymi wojnami, które się zakończyły, kiedy Jahwe rzucił pod jego nogi wszystkich wrogów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:17) Tobie samemu wiadomo, że mój ojciec Dawid nie zdołał zbudować Przybytku Imieniu WIEKUISTEGO, swojego Boga, z powodu wojen, które go ogarnęły; aż WIEKUISTY ich poddał pod stopy jego nóg.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTy znałeś mojego ojca Dawida. Wiesz, że nie zdołał zbudować świątyni dla imienia PANA, swojego Boga, z powodu wojen, w które był uwikłany, dopóki PAN nie poddał mu wrogów pod stopy.