« 1Krl 5:5 1 Księga Królewska 5:6 1Krl 5:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak przykaż, że mi nawicinają słudzy twoi cedru z Libanu, a słudzy moi niechaj będą z sługami twymi, a zapłatę sług twoich dam tobie, którąkolwiek żądać będziesz; bo wiesz, jako niemasz między ludem moim męża, któryby umiał drzewo wyrębować, jako Sydończycy.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz rozkaż, aby mi narąbano ceder na Libanie, a słudzy moi będą z sługami twoimi, a zapłatę sług twoich dam tobie tak, jako rzeczesz; albowiem ty wiesz, że niemasz między nami męża, któryby umiał tak rąbać drzewo, jako Sydończycy.
3.GDAŃSKA.2017Teraz więc rozkaż, aby ścięto dla mnie cedry z Libanu, a moi słudzy będą z twoimi sługami. Dam ci zapłatę dla twoich sług, jaką wyznaczysz. Ty wiesz bowiem, że wśród nas nie ma nikogo, kto by umiał rąbać drzewo tak jak Sydończycy.
4.CYLKOW(5:20) Rozporządź tedy, aby mi naścinano cedrów na Libanie, a niechaj przyłączą się słudzy moi do sług twoich; wynagrodzenia zaś udzielę ci zupełnie jak oznaczysz. Wiadomo ci bowiem, że niema wpośród nas nikogo, któryby potrafił ścinać budulec tak jak Cydończycy.
5.KRUSZYŃSKI(5:20) A teraz rozkaż, aby ścięli dla mnie cedry z Libanu. Moi słudzy będą z twoimi sługami, a zapłatę sług twoich dam tobie, stosownie do tego, jak powiesz; wszak ty wiesz, że nie ma pomiędzy nami ludzi umiejących tak ścinać drzewa, jak Sydończycy."
6.TYSIĄCL.WYD5Teraz więc każ naścinać mi cedrów z Libanu. A moi słudzy niech będą razem z twoimi sługami. Dam ci zapłatę dla twoich sług, jakiej tylko zażądasz, bo wiesz, że nie mamy ludzi tak umiejących ciąć drzewa jak Sydończycy.
7.BRYTYJKANakaż więc teraz naścinać dla mnie cedrów w Libanie i niech przyłączą się moi robotnicy do twoich robotników; zapłatę dla twoich robotników uiszczę ci dokładnie, jaką ty sam wyznaczysz. Wszak wiesz, że nie ma u nas ludzi znających się na wyrębie drzew tak, jak Sydończycy.
8.POZNAŃSKATeraz zatem rozkaż, aby ścięto dla mnie [pewną ilość] cedrów libańskich. Moi słudzy będą [pracować] z twoimi poddanymi. Dam ci zapłatę za [pracę] twoich poddanych w tej wysokości, jaką sam ustalisz, bo ty wiesz, że nie ma u nas nikogo, kto by umiał ścinać drzewo tak, jak Sydończycy.
9.WARSZ.PRASKA(5:20) Wydaj zatem teraz polecenie, żeby naścinano dla mnie cedrów na Libanie. Moi słudzy będą pracować z twoimi sługami, a ja tym ostatnim zapłacę za ich pracę, ile tylko zażądasz. Wiesz bowiem sam, że wśród nas nie ma nikogo, kto by się znał na ścinaniu drzew tak dobrze jak Sydończycy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:20) Zatem rozporządź, aby mi naścinano cedrów na Libanie; niech moi słudzy przyłączą się do twych sług, a udzielę im w pełni wynagrodzenia jakie wyznaczysz. Wiadomo ci bowiem, że nie ma wśród nas nikogo, kto potrafi ścinać budulec, tak jak Cydończycy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz więc rozkaż naścinać mi cedrów z Libanu i niech moi słudzy dołączą do twoich. Ja natomiast przekażę ci zapłatę dla twoich sług, dokładnie według twojej oceny. Wiesz bowiem, że nie ma u nas nikogo, kto znałby się na wyrębie drzew równie dobrze, jak Sydończycy.