« 1Krl 5:8 1 Księga Królewska 5:9 1Krl 5:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słudzy moi złożą je z Libanu do morza, a ja złożę je w trafty na morzu aż na miejsce, o którem mi dasz znać, i przy pławię je tam, a ty je pobierzesz: i dodasz mi potrzeb, aby była dana żywność domowi memu.
2.GDAŃSKA.1881Słudzy moi zwiozą je z Libanu do morza, a ja je każę złożyć w tratwy, i spuścić morzem aż do miejsca, o którem mi dasz znać, i tam je rozwiążę, a ty je pobierzesz. Ty też uczynisz wolą moję, a dasz obrok czeladzi mojej.
3.GDAŃSKA.2017Moi słudzy sprowadzą je z Libanu nad morze, a ja każę je złożyć na tratwy i przeprawić przez morze aż do miejsca, które mi wskażesz. Tam je rozładują, a ty je zabierzesz. Ty też spełnisz moje życzenie i dostarczysz żywność dla mojego dworu.
4.CYLKOW(5:23) Słudzy moi sprowadzą je z Libanu do morza, poczem każę je złożyć w tratwy na morzu aż na miejsce, które mi oznaczysz; tam je rozbiję, a ty je zabierzesz. Ze swej strony uczynisz też zadość żądaniu mojemu, dostarczając żywności domowi mojemu.
5.KRUSZYŃSKI(5:23) Słudzy moi zstąpią z Libanu nad morze, a ja przeprawię ich na tratwach przez morze do miejsca, które mi określisz; tam ich wysadzę, a ty ich przyjmiesz. Spełnisz też wolę moją, dostarczając utrzymania domowi mojemu".
6.TYSIĄCL.WYD5Słudzy moi sprowadzają je z Libanu do morza, a ja zestawię je na morzu w tratwy i przeciągnę je na to miejsce, które mi wskażesz. Tam każę je rozłączyć, a ty je weźmiesz i spełnisz moje życzenie, aby mój dwór zaopatrzyć w żywność.
7.BRYTYJKAMoi robotnicy sprowadzą je z Libanu nad morze, a tam każę je powiązać w tratwy i sprowadzić morzem na miejsce, jakie mi wyznaczysz. Tam każę je rozwiązać, a ty je sobie zabierzesz. W zamian za to ty spełnisz moje życzenie, dostarczając żywności mojemu dworowi.
8.POZNAŃSKAMoi poddani sprowadzą [je] z Libanu ku morzu, a ja złożę je tam w tratwy i morzem [spławię] aż do miejsca, które mi wyznaczysz. Tam [tratwy] rozbiorę, a ty [drzewo] sobie zabierzesz. Ty [znów ze swej strony] spełnisz moje życzenie, dostarczając żywności mojemu domowi.
9.WARSZ.PRASKA(5:23) Moi słudzy dostarczą je z Libanu nad brzeg morza, skąd każę ci je przesłać okrętami na miejsce, które wskażesz. Stamtąd po rozładunku będziesz mógł je zabrać, dokąd zechcesz. Za to ty zechciej spełnić moją prośbę i zaopatrzyć mój dom w żywność.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:23) Moi słudzy sprowadzą je z Libanu do morza, po czym na morzu każę je złożyć w tratwy, i na miejscu, które mi wyznaczysz, tam je rozbiję; a ty je zabierzesz. Ze swej strony uczynisz też zadość mojemu z kolei żądaniu, aby dostarczyć żywność mojemu domowi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITMoi słudzy sprowadzą je z Libanu nad morze, gdzie każę powiązać je w tratwy i przesłać na wyznaczone przez ciebie miejsce. Tam zostaną rozwiązane i stamtąd je sobie zabierzesz. W zamian za to ty spełnisz moje życzenie, to jest zaopatrzysz w żywność mój dwór.