« 1Krl 7:15 1 Księga Królewska 7:16 1Krl 7:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Uczynił téż dwie kapitelle, które miano postawić na wierzchu słupów, ulane z miedzi: pięć łokci wzwyż kapitellum jedno, i pięć łokci wzwyż kapitellum drugie:
2.GDAŃSKA.1881Potem uczynił dwie gałki, które miano postawić na wierzchu słupów, ulane z miedzi; pięć łokci wzwyż było gałki jednej, a pięć łokci wzwyż gałki drugiej.
3.GDAŃSKA.2017Potem wykonał dwie głowice, aby je umieścić na wierzchu kolumn, odlane były z brązu. Jedna i druga głowica miały pięć łokci wysokości.
4.CYLKOWDwa też kapitele przygotował, aby je umieścić na wierzchu kolumn, ulane z miedzi; pięć łokci wysokość kapitelu jednego, a pięć łokci wysokość kapitelu drugiego.
5.KRUSZYŃSKIWykonał też dwa kapitele z miedzi lanej, aby umieścić na wierzchu kolumn; wysokość jednego kapitelu była pięć łokci, również wysokość drugiego kapitelu była pięć łokci.
6.TYSIĄCL.WYD5Następnie wykonał dwie głowice na szczyty tych kolumn, ulane z brązu. Pięć łokci wynosiła wysokość głowicy jednej i pięć łokci wysokość głowicy drugiej.
7.BRYTYJKASporządził też dwie ulane z brązu głowice, aby położyć je na wierzchach kolumn; obie głowice miały po pięć łokci wysokości.
8.POZNAŃSKAWykonał dwie głowice - odlane z brązu - aby je umieścić na wierzchołkach kolumn. Jedna głowica miała pięć łokci wysokości i druga głowica miała pięć łokci wysokości.
9.WARSZ.PRASKAOdlał także z brązu dwie głowice, mające wieńczyć kolumny. Wysokość jednej głowicy wynosiła pięć łokci, wysokość drugiej również pięć łokci.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przygotował też dwa, ulane z miedzi kapitele, by je umieścić na wierzchu kolumn; pięć łokci miała wysokość jednego kapitelu i pięć łokci wysokość drugiego kapitelu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWykonał też dwie głowice, które miały wieńczyć szczyt kolumn. Były one odlane z brązu i każda mierzyła pięć łokci wysokości.