« 1Krl 7:47 1 Księga Królewska 7:48 1Krl 7:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I sprawił Salomon wszystko naczynie w domu Pańskim: ołtarz złoty i stół, na którymby pokładziono chleby pokładne, złoty.
2.GDAŃSKA.1881Uczynił też Salomon wszystko inne naczynie do domu Pańskiego: ołtarz złoty, i stół złoty, na którym leżały chleby pokładne;
3.GDAŃSKA.2017Salomon uczynił też wszystkie przedmioty do domu PANA: złoty ołtarz, złoty stół, na którym leżały chleby pokładne;
4.CYLKOWPoczem przygotował Salomon wszystkie przybory należące do wewnętrznej części przybytku Wiekuistego: ołtarz złoty i stół, na którym chleb wystawny, ze złota.
5.KRUSZYŃSKISalomon sprawił nadto wszystkie przedmioty, jakie były w domu Bożym: ołtarz złoty, stół złoty, na którym były złożone chleby pokładne;
6.TYSIĄCL.WYD5Ponadto Salomon sporządził wszystkie sprzęty do świątyni Pana. A mianowicie: złoty ołtarz, złoty stół na chleby pokładne,
7.BRYTYJKANastępnie Salomon kazał sporządzić wszystkie przedmioty dla świątyni Pańskiej: ołtarz ze złota i złoty stół na chleby pokładne,
8.POZNAŃSKASalomon sprawił wszystkie sprzęty, jakie [były potrzebne dla] Świątyni Jahwe: złoty ołtarz, złoty stół, na którym składano chleby pokładne,
9.WARSZ.PRASKANa polecenie Salomona wykonano też wszystkie inne przedmioty znajdujące się w świątyni Jahwe. Oto one: ołtarz ze złota, stół złocony, służący do składania na nim chlebów pokładnych,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Salomon przygotował wszystkie przybory należące do wewnętrznej części Przybytku WIEKUISTEGO: Złoty Ołtarz i Stół ze złota, na którym spoczywał chleb wystawny.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSalomon zlecił również wykonanie wszystkich przyborów dla świątyni PANA. Należały do nich: złoty ołtarz, złoty stół na chleb obecności,