« 1Krl 8:13 1 Księga Królewska 8:14 1Krl 8:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I obrócił król oblicze swe i błogosławił wszystkiemu zgromadzeniu Izraelskiemu; bo wszystko zgromadzenie Izraelskie stało.
2.GDAŃSKA.1881I obrócił król oblicze swoje, i błogosławił wszystkiemu zgromadzeniu Izraelskiemu; a wszystko zgromadzenie Izraelskie stało.
3.GDAŃSKA.2017Potem król obrócił swą twarz i błogosławił całemu zgromadzeniu Izraela, a całe zgromadzenie Izraela stało.
4.CYLKOWPoczem zwrócił król oblicze swoje i pobłogosławił całe zgromadzenie Izraela, a całe zgromadzenie Izraela stało.
5.KRUSZYŃSKIPo czym król, zwróciwszy swoją twarz, błogosławił całemu zgromadzeniu izraelskiemu, gdy całe zgromadzenie Izraela stało.
6.TYSIĄCL.WYD5Potem król się odwrócił i pobłogosławił całe zgromadzenie Izraela. Całe zaś zgromadzenie Izraela stało.
7.BRYTYJKAPo czym król odwrócił się i pobłogosławił całe zgromadzenie izraelskie, a całe zgromadzenie izraelskie stało,
8.POZNAŃSKAPotem król się odwrócił, błogosławił całemu zgromadzeniu Izraela, a całe zgromadzenie Izraela stało,
9.WARSZ.PRASKAPotem król odwrócił się i pobłogosławił całe zgromadzenie Izraela. Wszyscy zebrani stali.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po czym król zwrócił swoje oblicze i wielbił Boga całemu zgromadzeniu Israela a całe zgromadzenie Israela stało.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie król odwrócił się i pobłogosławił całą wspólnotę Izraela, podczas gdy cała wspólnota Izraela stała.