« 1Krl 8:14 1 Księga Królewska 8:15 1Krl 8:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Salomon: Błogosławiony Pan, Bóg Izraelów, który mówił usty swemi do Dawida, ojca mego, i w rękach jego wypełnił, rzekąc:
2.GDAŃSKA.1881I rzekł: Błogosławiony Pan, Bóg Izraelski, który mówił usty swemi do Dawida, ojca mego, i skutecznie to wypełnił, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017I przemówił: Błogosławiony niech będzie PAN, Bóg Izraela, który swymi ustami mówił do mego ojca Dawida i swą ręką wypełnił to, co obiecał:
4.CYLKOWNastępnie rzekł: Błogosławiony Wiekuisty, Bóg Izraela, który mówił usty swojemi do Dawida, ojca mojego, a mocą swą spełnia, co wtedy wyrzekł.
5.KRUSZYŃSKIPo czym rzekł: "Niechaj będzie błogosławiony Jahwe, Bóg Izraela, który mówił ustami swymi do Dawida, ojca mego i który dopełnił ręką swoją, mówiąc:
6.TYSIĄCL.WYD5Potem rzekł: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który to, co zapowiedział swymi ustami memu ojcu, Dawidowi, też własnoręcznie wypełnił, mówiąc:
7.BRYTYJKAI rzekł: Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, który w mocy swojej spełnił to, co wyrzekł swoimi ustami do Dawida, mojego ojca, mówiąc:
8.POZNAŃSKAi przemówił: - Niech będzie błogosławiony Jahwe, Bóg Izraela, który ustami swymi tak powiedział Dawidowi, ojcu mojemu, i ręką swą [tego] dopełnił:
9.WARSZ.PRASKAA król mówił: Niech będzie błogosławiony Jahwe, Bóg Izraela, który przemówił do ojca mojego, Dawida, i swą ręką sprawił, że wypełniły się te oto słowa:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem powiedział: Błogosławiony WIEKUISTY, Bóg Israela, który mówił swoimi ustami do mojego ojca Dawida, a swoją mocą spełnia to, co wtedy wypowiedział.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKról powiedział: Błogosławiony niech będzie PAN, Bóg Izraela, który ustami mojego ojca Dawida zapowiedział, a następnie sam spełnił te słowa: