« 1Krl 8:48 1 Księga Królewska 8:49 1Krl 8:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wysłuchasz na niebie na utwierdzeniu stolice twéj modlitwy ich i prośby ich, a uczynisz sąd ich:
2.GDAŃSKA.1881Wysłuchajże tedy z nieba, z miejsca mieszkania twego, modlitwę ich i prośbę ich, a wykonaj sąd ich,
3.GDAŃSKA.2017Wtedy wysłuchaj w niebie, w miejscu swego zamieszkania, ich modlitwy i ich prośby i broń ich sprawy;
4.CYLKOWChciej tedy wysłuchać z nieba, miejsca siedziby Twojej, modlitwy i błaganie i prośby ich i utwierdzić ich prawo,
5.KRUSZYŃSKIwysłuchaj z niebios, z miejsca zamieszkania swego, modlitwy ich i błagania ich i okaż im sprawiedliwość;
6.TYSIĄCL.WYD5to wtedy racz wysłuchać w niebie, miejscu Twego przebywania, ich modlitwę oraz błagania i wymierz im sprawiedliwość.
7.BRYTYJKATy racz wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz, ich modlitwy i błagania i uznać ich prawo,
8.POZNAŃSKAwtedy wysłuchaj w niebie, z miejsca Twojego przebywania, ich modlitwy i ich błagania i oddaj im sprawiedliwość.
9.WARSZ.PRASKAracz wysłuchać z wyżyn niebieskich, z miejsca Twojego zamieszkania, ich modlitw i błagań i postąp z nimi sprawiedliwie;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zechciej wysłuchać z niebios, z miejsca Twojej siedziby, ich modlitwy, błagania i prośby oraz utwierdź ich prawo.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITto wysłuchaj na niebie, w miejscu, gdzie przebywasz, ich modlitwy i błagania - i weź ich w obronę.