« 2Krl 1:11 2 Księga Królewska 1:12 2Krl 1:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPHelijasz rzekł: „Jestlim ja człowiek boży, zstępiż ogień s niebios, spaliż cię a pięćdziesiąt twych.” A zstąpił ogień s niebios i spali ji a pięćdziesiąt, jiż s nim byli.
2.WUJEK.1923Odpowiadając Eliasz rzekł: Jeźlim ja jest człowiek Boży, niech zstąpi ogień z nieba, a niech cię pożre i pięćdziesiąt twoich. Zstąpił tedy ogień z nieba i pożarł go i pięćdziesiąt jego.
3.GDAŃSKA.1881I odpowiedział Elijasz, a rzekł mu: Jeźlim jest mąż Boży, niech zstąpi ogień z nieba, a pożre ciebie i pięćdziesiąt twoich. Tedy zstąpił ogień Boży z nieba, i pożarł go i pięćdziesięciu jego.
4.GDAŃSKA.2017A Eliasz odpowiedział mu: Jeśli jestem mężem Bożym, niech spadnie ogień z nieba i pochłonie ciebie oraz twoich pięćdziesięciu. Wtedy ogień Boży spadł z nieba i pochłonął go oraz jego pięćdziesięciu.
5.CYLKOWEljasz jednak odpowiedział i rzekł do nich: Jeżelim tedy mąż Boży, niechaj spadnie ogień, a pochłonie ciebie i twoich pięćdziesięciu! I spadł ogień Boży z nieba i pochłonął jego wraz z pięćdziesiątkiem jego.
6.KRUSZYŃSKIEljasz, odpowiadając, rzekł do nich: "Jeślim ja jest mężem Bożym, niechaj zstąpi ogień z nieba i pochłonie ciebie z twoją pięćdziesiątką". I zstąpił ogień Boży z nieba i pochłonął Jego, oraz jego pięćdziesiątkę.
7.TYSIĄCL.WYD5Odpowiadając, Eliasz rzekł do nich: Jeżeli ja jestem mężem Bożym, niech spadnie ogień z nieba i pochłonie ciebie wraz z twoją pięćdziesiątką! A ogień Boży spadł z nieba i pochłonął go wraz z jego pięćdziesiątką.
8.BRYTYJKAOdpowiadając Eliasz rzekł do nich: Jeżeli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich pięćdziesięciu. I spadł ogień Boży z nieba, i pochłonął go wraz z jego pięćdziesięcioma.
9.POZNAŃSKAEliasz zaś odezwał się do nich i rzekł: - Jeśli ja jestem mężem Bożym, niech ogień z nieba spadnie i pochłonie ciebie i twoich pięćdziesięciu. I spadł ogień Boży z nieba, i pochłonął go oraz jego pięćdziesięciu [ludzi].
10.WARSZ.PRASKAOdpowiedział im na to Eliasz: Jeżeli ja jestem mężem Bożym, to niech ogień z nieba zstąpi i pochłonie ciebie oraz cały twój oddział liczący pięćdziesięciu ludzi. I zstąpił ogień Boży z nieba i pochłonął owego dowódcę i jego pięćdziesięciu ludzi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Eliasz odpowiadając, rzekł do nich: Jeśli jestem Bożym mężem, niech spadnie ogień oraz pochłonie ciebie i twoich pięćdziesięciu! Więc z nieba spadł Boży ogień oraz go pochłonął, wraz z jego pięćdziesięcioma.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz Eliasz odpowiedział podobnie: Jeśli jestem mężem Bożym, to niech ogień zejdzie z nieba i pochłonie ciebie wraz z twoją pięćdziesiątką. I ogień Boży spadł z nieba - i pochłonął go wraz z jego ludźmi.