« 2Krl 1:12 2 Księga Królewska 1:13 2Krl 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy Otozyjasz posłał trzecie książę, pięćdziesiątnika, a pięćdziesiąt s nim. Jen gdyż przydzie, pokląkł na kolanu przed Helijaszem ❬...❭ i rzecze: „Mężu boży, nie potępiaj dusze mej a dusz sług twych, jiż se mną są.
2.WUJEK.1923Znowu posłał rotmistrza pięćdziesiątnika trzeciego i pięćdziesiąt, którzy z nim byli. Który przyszedłszy poklęknął na kolana przed Eliaszem i prosił go i rzekł: Człowiecze Boży, nie chciéj gardzić duszą moją, i duszami sług twoich, którzy są zemną.
3.GDAŃSKA.1881Tedy jeszcze posłał pięćdziesiątnika trzeciego z pięćdziesięcioma jego. Przetoż poszedł pięćdziesiątnik on trzeci, a przyszedłszy poklęknął na kolana swoje przed Elijaszem, a prosząc go pokornie, mówił do niego: Mężu Boży, proszę niech będzie droga dusza moja, i dusza tych sług twoich pięćdziesięciu w oczach twoich:
4.GDAŃSKA.2017Wtedy znowu posłał trzeciego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesięcioma. Poszedł więc trzeci pięćdziesiątnik, a gdy przybył, upadł na kolana przed Eliaszem i poprosił go pokornie: Mężu Boży, proszę, niech moje życie i życie twoich pięćdziesięciu sług będzie cenne w twoich oczach.
5.CYLKOWWyprawił tedy znowu pięćdziesiątnika trzeciego wraz z pięćdziesiątkiem jego. I wstąpił i przybył pięćdziesiątnik ten trzeci, i padł na kolana przed Eljaszem, i błagał go i rzekł: Mężu Boży, niechaj też znaczy coś życie moje i życie tych pięćdziesięciu sług twych w oczach twoich!
6.KRUSZYŃSKITedy ponownie wysłał trzeciego dowódcę pięćdziesiątki wraz z jego pięćdziesiątką. Gdy przybył trzeci wódz pięćdziesiątki, ukląkł na swe kolana przed Eljaszem, a błagając go, przemówił do niego: "Mężu Boży, proszę, niechaj życie moje, tudzież życie sług twoich, tych pięćdziesięciu, będzie drogie w oczach twoich!
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy król znowu wysłał trzeciego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesiątką. Gdy trzeci pięćdziesiątnik przyszedł, padł na kolana przed Eliaszem i błagał go o miłosierdzie w tych słowach: Mężu Boży! Niech życie moje oraz życie tych sług twoich pięćdziesięciu drogie będzie w twoich oczach!
8.BRYTYJKAWtedy ponownie wysłał trzeciego dowódcę pięćdziesięciu wojowników z jego pięćdziesięcioma. A gdy ten trzeci dowódca pięćdziesięciu wojowników tam wstąpił, padł przed Eliaszem na kolana, błagając go tymi słowy: Mężu Boży, niech moje życie i życie tych pięćdziesięciu twoich sług znaczy coś w twoich oczach.
9.POZNAŃSKA[Król] znowu wysłał trzeciego pięćdziesiątnika oraz jego pięćdziesięciu [ludzi]. Ale trzeci pięćdziesiątnik wyszedł, przybył [na miejsce], upadł na kolana przed Eliaszem, poprosił go i rzekł mu: - Mężu Boży, niech moje życie oraz życie tych twoich pięćdziesięciu sług ma [jakąś] wartość w twoich oczach.
10.WARSZ.PRASKAI po raz trzeci wysłał Ochozjasz dowódcę z pięćdziesięcioma ludźmi. Ów trzeci dowódca, przybywszy do Eliasza, rzucił się przed nim na kolana i zaczął go błagać, mówiąc: Mężu Boży, miłosierdzia! Zechciej darować życie mnie i tym pięćdziesięciu moim sługom!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem znowu wyprawił trzeciego pięćdziesiątnika, wraz z jego pięćdziesięcioma. A gdy ten trzeci pięćdziesiątnik wszedł i przybył, padł przed Eliaszem na kolana oraz błagał go, mówiąc: Mężu Boży! Niech moje życie coś znaczy w twoich oczach, i życie tych pięćdziesięciu twoich sług!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKról posłał zatem trzeciego dowódcę pięćdziesiątki z pięćdziesięcioma ludźmi. Ten trzeci dowódca wyruszył, jednak gdy przyszedł do Eliasza, padł przed nim na kolana i licząc na miłosierdzie, poprosił: Mężu Boży, niech moje życie i życie tych twoich pięćdziesięciu sług znaczy coś dla ciebie.