« 2Krl 1:15 2 Księga Królewska 1:16 2Krl 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa mowił k niemu rzekąc: „Toć mowi Pan: Iżeś posyłał posły pytaję otpowiedzi od Belzebuba boga akarońskiego, jakoby nie był Bog w Israhelu, s nim by się mogł popytać, przeto nie wstaniesz z tego łoża, na niemżeś legł, ale śmiercią umrzesz”.
2.WUJEK.1923I rzekł mu: To mówi Pan: Iżeś wysłał posły radzić się Beelzebuba, boga Akkaron, jakoby nie było Boga w Izraelu, od któregobyś się mowy mógł pytać, przeto z łóżka, na któreś wstąpił, nie zstąpisz, ale śmiercią umrzesz.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł mu: Tak mówi Pan: Przeto, żeś wyprawił posły radzić się Beelzebuba, boga Akkarońskiego, jakoby Boga nie było w Izraelu, abyś się pytał słowa jego, dlatego z łoża, na któremeś się położył, nie wstaniesz, ale pewnie umrzesz.
4.GDAŃSKA.2017I powiedział mu: Tak mówi PAN: Ponieważ wysłałeś posłańców, aby radzić się Belzebuba, boga Ekronu, jakby nie było Boga w Izraelu, którego można pytać o jego słowo, z tego powodu z łoża, na którym się położyłeś, nie wstaniesz, ale na pewno umrzesz.
5.CYLKOWI rzekł do niego: Tak rzecze Wiekuisty: Ponieważ wyprawiłeś posłów, by poradzić się Baal Zebuba, bożyszcza Ekronu, jak gdyby nie było Boga w Izraelu, aby radzić się słowa Jego - przeto nie zejdziesz już z łoża, na które wstąpiłeś, lecz umrzeć musisz!
6.KRUSZYŃSKII tak przemówił do niego: "Tak rzecze Bóg: Ponieważ wyprawiłeś posłów, aby się radzić Baal-zebuba, bożka Ekronu - a czyż nie ma Boga w Izraelu, aby się radzić o Jego słowo? - przeto z łoża, na które wszedłeś, nie zejdziesz z niego, gdyż umrzesz napewno".
7.TYSIĄCL.WYD5i powiedział do niego: Tak mówi Pan: Ponieważ wysłałeś posłańców, by wywiadywać się u Beelzebuba, boga Ekronu - czyż nie ma Boga w Izraelu, by szukać Jego wyroku? - przeto z łoża, do którego wszedłeś, już nie zejdziesz, ponieważ umrzesz na pewno!
8.BRYTYJKAI rzekł do niego: Tak mówi Pan: Za to, że posłałeś posłańców, aby zasięgnąć rady Belzebuba, boga Ekronu, jakby nie było Boga w Izraelu, aby zasięgnąć jego rady, z łoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz.
9.POZNAŃSKAi powiedział mu: - Tak mówi Jahwe: Ponieważ posłałeś posłańców, aby się radzić Baal Zebuba, boga Ekronu, jakby nie było Boga w Izraelu, żeby zasięgnąć Jego słowa, dlatego nie zejdziesz z łoża, na które wszedłeś, albowiem na pewno umrzesz.
10.WARSZ.PRASKAI rzekł Eliasz do króla: Oto, co mówi Jahwe: Wysłałeś swoich ludzi, by pytali o radę Beelzebuba, bożka Ekronu. Czy oznacza to, że nie ma już w Izraelu Boga, u którego moglibyście zasięgnąć rady? Dlatego też nie podniesiesz się już z łoża, na którym cię złożono. Na pewno umrzesz.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I do niego powiedział: Tak mówi WIEKUISTY: Ponieważ wyprawiłeś posłów, by się poradzić Baal Zebuba, bożka Ekronu, jakby nie było Boga w Israelu, aby się radzić Jego słowa dlatego już nie zejdziesz z łoża, na które wszedłeś; musisz umrzeć!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITi oznajmił mu: Tak mówi PAN: Ponieważ wyprawiłeś posłów, by pytać Belzebuba, boga Ekronu, jakby w Izraelu nie było Boga, którego można by spytać o Słowo, to z łoża, na którym leżysz, już nie wstaniesz, ale na pewno umrzesz.