« 2Krl 1:1 2 Księga Królewska 1:2 2Krl 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI upadł Otozyjasz przez okno pałacowe, jeż miał w Samaryi, a w tem to rozdraziw się niemogł. I posłał sługi swe rzekąc: „Jidźcie, poradźcie się z Belzebubem, bogiem akarońskim, będęli moc żyw byci z tej mej niemocy”.
2.WUJEK.1923I spadł Ochozyasz przez kratę z sale swéj, którą miał w Samaryi, i rozniemógł się: i wyprawił posły, mówiąc do nich: Idźcie, poradźcie się Beelzebuba, boga Akkaron, jeźli żyć mogę z téj niemocy mojéj.
3.GDAŃSKA.1881A Ochozyjasz spadł przez kratę sali swej, którą miał w Samaryi, i rozniemógł się. I wyprawił posły, mówiąc im: Idźcie, poradźcie się Beelzebuba, boga Akkarońskiego, jeżeli powstanę z tej choroby.
4.GDAŃSKA.2017A Achazjasz wypadł przez kratę swej górnej komnaty w Samarii i zachorował. Wyprawił więc posłańców, mówiąc im: Idźcie i zapytajcie Belzebuba, boga Ekronu, czy wyzdrowieję z tej choroby.
5.CYLKOWGdy tedy spadł Achazja przez kraty górnej komnaty swojej w Samaryi i zaniemógł, wyprawił posłów i polecił im: Idźcie, a radźcie się Baal Zebuba, bożka Ekronu czy wyzdrowieję z choroby tej.
6.KRUSZYŃSKIAhaziasz wypadł przez kraty ze swej górnej komnaty w Samarii i chorował. Wyprawił tedy posłów, mówiąc do nich: "Idźcie, wypytajcie się Baal-zebuba, boga Ekronu, czy wyjdę z tej choroby?"
7.TYSIĄCL.WYD5Ochozjasz zaś wypadł przez kratę swej górnej komnaty w Samarii i chorował. Wysłał więc posłańców, mówiąc do nich: Idźcie, wywiedzcie się u Beelzebuba, boga Ekronu, czy wyzdrowieję z tej mojej choroby.
8.BRYTYJKAPewnego razu spadł Achazjasz poprzez ogrodzenie z balkonu swej górnej komnaty w Samarii i zachorował; wysłał przeto posłów, dając im polecenie: Idźcie i dowiedzcie się u Belzebuba, boga Ekronu, czy wyzdrowieję z tej mojej choroby.
9.POZNAŃSKAOchozjasz wypadł przez balustradę swej górnej komnaty, którą miał w Samarii, i zachorował. Wyprawił posłańców i rzekł do nich: - Idźcie i poradźcie się Baal Zebuba, boga Ekronu, czy wyjdę zdrowo z tej choroby.
10.WARSZ.PRASKAOchozjasz zaś wypadł przez okno, pomiędzy kratami swego górnego pomieszczenia w Samarii, i doznał ciężkich obrażeń. Wysłał więc swoich ludzi z poleceniem, żeby zapytali Beelzebuba, boga Ekronu, czy wyjdzie z tej choroby.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy więc Achazja spadł przez kraty swojej górnej komnaty w Szomronie i zaniemógł, wyprawił posłów i im polecił: Idźcie i poradźcie się Baal Zebuba, bożka Ekronu, czy wyzdrowieję z tej choroby.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITAchazjasz zaś wypadł przez kratę swojej górnej komnaty w Samarii i doznał obrażeń. Wyprawił wówczas posłów z takim poleceniem: Idźcie zapytać Belzebuba, boga Ekronu, czy przeżyję po tym moim upadku.