« 2Krl 1:2 2 Księga Królewska 1:3 2Krl 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPZatym anjoł boż❬y❭ mowił ku Helijaszowi tezbicskiemu rzekąc: „Wstań a jidzi naprzeciwko posłom krola samarskiego, a to jim rzeczesz: „Azali nie Boga w Israhelu, abyście szli radzić się z Belzebubem, bogiem akarońskim?
2.WUJEK.1923A Aniół Pański rzekł do Eliasza Thesbitczyka, mówiąc: Wstań, a idź przeciwko posłom króla Samaryjskiego i będziesz mówił do nich: Azaż niemasz Boga w Izraelu, że się idziecie radzić Beelzebuba, boga Akkaron?
3.GDAŃSKA.1881Ale Anioł Pański rzekł do Elijasza Tesbity: Wstań, idź przeciwko posłom króla Samaryi, i mów do nich: Izali niemasz Boga w Izraelu, iż się idziecie radzić Beelzebuba, boga Akkarońskiego?
4.GDAŃSKA.2017Lecz Anioł PANA powiedział do Eliasza Tiszbity: Wstań, wyjdź naprzeciw posłańcom króla Samarii i powiedz im: Czyż nie ma Boga w Izraelu, że idziecie radzić się Belzebuba, boga Ekronu?
5.CYLKOWAnioł Boży zaś rzekł był do Eljasza, Tysbity: Wstań, wyrusz naprzeciw posłów króla Samaryi, a powiedz im: Alboż niema Boga w Izraelu, że idziecie radzić się Baal Zebuba, bożka Ekronu?
6.KRUSZYŃSKIAnioł zaś Boży przemówił do Eljasza Tiszbijczyka: "Powstań, idź na spotkanie posłów króla Samaryjskiego i przemów do nich: Czyż nie ma Boga w Izraelu, że wy chodzicie radzić się Baal-zebuba, bożka Ekronu?
7.TYSIĄCL.WYD5Lecz anioł Pański powiedział do Eliasza z Tiszbe: Wstań, wyjdź naprzeciw posłańców króla Samarii i powiedz im: Czyż nie ma Boga w Izraelu, że wy idziecie wywiadywać się u Beelzebuba, boga Ekronu?
8.BRYTYJKAWtedy anioł Pański rzekł do Eliasza Tiszbity: Wstań, wyjdź naprzeciw posłańców króla Samarii i powiedz do nich: Czy nie ma Boga w Izraelu, że idziecie zasięgnąć rady Belzebuba, boga Ekronu?
9.POZNAŃSKA[Tymczasem] anioł Jahwe rzekł do Eliasza Tiszbity: - Wstań, wyjdź naprzeciw posłów króla Samarii i powiedz im: Czyż nie ma Boga w Izraelu, że wy idziecie radzić się Baal Zebuba, boga Ekronu?
10.WARSZ.PRASKAJednakże w tym samym czasie anioł Pański powiedział do Eliasza z Tiszbe: Wstań, wyjdź na spotkanie wysłannikom króla samarytańskiego i powiedz im tak: Czy już nie ma Boga w Izraelu, że idziecie pytać o radę Beelzebuba, bożka Ekronu?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś anioł Boży powiedział do Eliasza, Tysbity: Wstań, wyrusz naprzeciw posłów króla Szomronu i im powiedz: Czyż nie ma Boga w Israelu, że idziecie radzić się Baal Zebuba, bożka Ekronu?
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Anioł PANA przemówił do Eliasza Tiszbity: Wstań i wyjdź naprzeciw posłom króla Samarii. Powiedz im: Czy nie ma Boga w Izraelu, że idziecie pytać Belzebuba, boga Ekronu?