« 2Krl 1:5 2 Księga Królewska 1:6 2Krl 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA oni otpowiedzieli rzekąc: „Potkał nas jeden mąż a rzekł nam: „Wroćcie się a jidźcie ku krolowi, jenże was posłał, a mowcie jemu: Toć mowi Pan: Zali nie było Boga w Israhelu, iżeś posłał, aby się poradził z Belzebubem, bogiem akarońskim? Przeto z tego łoża, na jemżeś legł, nie wstaniesz, ale umrzesz””.
2.WUJEK.1923A oni mu odpowiedzieli: Zabieżał nam mąż i rzekł do nas: Idźcie a wróćcie się do króla, który was posłał, a powiecie mu: To mówi Pan: Izali, że nie było Boga w Izraelu, posyłasz radzić się Beelzebuba, boga Akkaron? Przeto z łóżka, na któreś wystąpił, nie zstąpisz, ale śmiercią umrzesz.
3.GDAŃSKA.1881Odpowiedzieli mu: Mąż niektóry zaszedł nam drogę, i mówił do nas: Idźcie, wróćcie się do króla, który was posłał, i rzeczcie mu: Tak mówi Pan: Izaliż niemasz Boga w Izraelu, że się posyłasz radzić Beelzebuba, boga Akkarońskiego? Przetoż z łoża na któreś się położył, nie wstaniesz, ale pewnie umrzesz.
4.GDAŃSKA.2017Odpowiedzieli mu: Pewien człowiek wyszedł nam naprzeciw i powiedział do nas: Idźcie, wróćcie do króla, który was posłał, i powiedzcie mu: Tak mówi PAN: Czyż nie ma Boga w Izraelu, że posyłasz posłańców, aby się radzić Belzebuba, boga Ekronu? Z tego powodu z łoża, na którym się położyłeś, nie wstaniesz, ale na pewno umrzesz.
5.CYLKOWI odpowiedzieli mu: Wystąpił nam naprzeciw jakiś mąż, i rzekł do nas: Idźcie, wróćcie do króla, który was wysłał, i powiedźcie mu: Tak rzecze Wiekuisty: Alboż niema Boga w Izraelu, że posyłasz radzić się Baal Zebuba, bożka Ekronu? Przeto nie zejdziesz już z łoża, na które wstąpiłeś, lecz umrzeć musisz!
6.KRUSZYŃSKICi odpowiedzieli mu: "Pewien człowiek wyszedł naprzeciwko nas i rzekł do nas: Idźcie, wróćcie do króla, który was wysłał i powiedzcie mu: Tak rzecze Jahwe: Czyż nie ma Boga w Izraelu, że ty posyłasz, aby się radzić Baal-zebuba, bożka Ekronu? Przeto z łoża, na które sam wstąpiłeś, nie zejdziesz z niego, albowiem umrzesz napewno".
7.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedzieli mu: Jakiś człowiek wyszedł naprzeciw nas i rzekł do nas: Idźcie, wróćcie do króla, który was wysłał, i powiedzcie mu: Tak mówi Pan: Czyż nie ma Boga w Izraelu, że ty polecasz wywiadywać się u Beelzebuba, boga Ekronu? Dlatego z łoża, do którego wszedłeś, już nie zejdziesz, ponieważ umrzesz na pewno!
8.BRYTYJKAA oni mu odpowiedzieli: Pewien mąż wyszedł nam naprzeciw i rzekł do nas: Idźcie, wróćcie do króla, który was wysłał, i powiedzcie mu: Tak mówi Pan: Czy nie ma Boga w Izraelu, że posłałeś zasięgnąć rady Belzebuba, boga Ekronu? Toteż z łoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz.
9.POZNAŃSKAOdpowiedzieli mu: - [Jakiś] człowiek wyszedł naprzeciw nas i powiedział nam: "Idźcie, wróćcie do króla, który was wysłał, i oznajmijcie mu: Tak mówi Jahwe: Czyż nie ma Boga w Izraelu, [że] ty posyłasz, aby się radzić Baal Zebuba, boga Ekronu? - Dlatego nie zejdziesz z łoża, na które wszedłeś, albowiem na pewno umrzesz".
10.WARSZ.PRASKAA oni na to: Spotkaliśmy pewnego człowieka, który nam powiedział: Wracajcie do króla, który was wysłał, i powiedzcie mu tak: Oto, co mówi Jahwe: Czy już nie ma Boga w Izraelu, że wysyłasz swoich ludzi, by pytali o radę Beelzebuba, bożka Ekronu? Dlatego nie podniesiesz się już z łoża, na którym cię złożono. Umrzesz z całą pewnością.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc mu odpowiedzieli: Wystąpił naprzeciw nam jakiś mąż oraz do nas powiedział: Idźcie, wróćcie do króla, który was wysłał i mu powiedzcie: Tak mówi WIEKUISTY: Czyż nie ma w Israelu Boga, że posyłasz by radzić się Baal Zebuba, bożka Ekronu? Dlatego nie zejdziesz już z łoża, na które wszedłeś, lecz musisz umrzeć!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA oni odpowiedzieli: Jakiś człowiek wyszedł nam naprzeciw i powiedział: Wracajcie do króla, który was wysłał. Oznajmijcie mu: Tak mówi PAN: Czy nie ma Boga w Izraelu, że posłałeś pytać Belzebuba, boga Ekronu? Dlatego z łoża, na którym leżysz, już nie wstaniesz, ale na pewno umrzesz.