« 2Krl 10:33 2 Księga Królewska 10:34 2Krl 10:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle jine rzeczy [o] Jen i wszytko, cso czynił, a moc jego,to wszytko popisano w księgach uczynkow dni krolowych.
2.WUJEK.1923A ostatek słów Jehu i wszystko, co czynił, i męstwo jego, aza to nie jest napisano w księgach słów dni królów Izraelskich?
3.GDAŃSKA.1881Ale ostatek spraw Jehu, i wszystko, co czynił, i wszystka moc jego, azaż tego nie napisano w kronikach królów Izraelskich?
4.GDAŃSKA.2017A pozostałe dzieje Jehu i wszystko, co czynił, cała jego potęga, czy nie są zapisane w kronikach królów Izraela?
5.CYLKOWA co do innych spraw Jehy i wszystkiego czego dokonał i wszystkich czynów jego dzielnych, spisano to wszak w księdze dziejów królów izraelskich.
6.KRUSZYŃSKIReszta dziejów Jehu, wszystko, co uczynił i wszystkie jego dzielne poczynania, czyż one nie są zapisane w księdze Kronik królów izraelskich?
7.TYSIĄCL.WYD5A czyż pozostałe dzieje Jehu, wszystkie jego czyny i cała jego dzielność nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela?
8.BRYTYJKAPozostałe zaś sprawy Jehu i wszystko, czego dokonał, oraz cała jego potęga, są opisane w Księdze Dziejów Królów Izraelskich.
9.POZNAŃSKAReszta dziejów Jehu i wszystko, co zdziałał, oraz całe jego męstwo, czyż te [sprawy] nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela?
10.WARSZ.PRASKAPozostałe dzieje Jehu, wszystkie jego poczynania i jego męstwo są opisane w Księdze Kronik Królów Izraelskich.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A co do innych spraw Jehu; wszystkiego, czego dokonał i wszystkich jego dzielnych czynów – to spisano przecież w Księdze Dziejów Królów Israelskich.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPozostałe sprawy Jehu, wszystko, czego dokonał, wraz z całą jego potęgą, zostały opisane w zwoju Dziejów królów Izraela.