« 2Krl 10:34 2 Księga Królewska 10:35 2Krl 10:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI umarł Jen z swymi oćcy a pochowali ji w Samaryi i krolował Joatas syn jego w miasto jego.
2.WUJEK.1923I zasnął Jehu z ojcy swymi, i pogrzebli go w Samaryjéj: i królował Joachaz, syn jego, miasto niego.
3.GDAŃSKA.1881I zasnął Jehu z ojcami swymi, i pochowali go w Samaryi; a królował Joachaz, syn jego, miasto niego.
4.GDAŃSKA.2017I Jehu zasnął ze swymi ojcami, i pogrzebano go w Samarii. A w jego miejsce królował jego syn Jehoachaz.
5.CYLKOWI spoczął Jehu przy ojcach swoich i pochowano go w Samaryi; i objął rządy syn jego, Jehoachaz, miasto niego.
6.KRUSZYŃSKII zasnął Jehu z ojcami swoimi i pochowali go w Samarii. Jehoahaz, syn jego, panował zamiast niego.
7.TYSIĄCL.WYD5I spoczął Jehu ze swymi przodkami, i pochowano go w Samarii. Jego syn, Joachaz, został w jego miejsce królem.
8.BRYTYJKAI spoczął Jehu ze swoimi ojcami, i pochowali go w Samarii, a władzę królewską po nim objął Jehoachaz, jego syn.
9.POZNAŃSKAJehu spoczął ze swoimi przodkami i pogrzebano go w Samarii. Po nim królował jego syn Joachaz.
10.WARSZ.PRASKAKiedy Jehu odszedł do swoich przodków i został pochowany w Samarii, władzę po nim przejął jego syn, Joachaz.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Jehu spoczął przy swoich przodkach oraz go pochowano w Szomronie; a rządy zamiast niego objął jego syn Joachaz.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jehu spoczął ze swoimi ojcami, pochowano go w Samarii, a władzę królewską po nim objął jego syn Jehoachaz.