« 2Krl 11:1 2 Księga Królewska 11:2 2Krl 11:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy Jozaba dziewka krola Jorama, siostra Otozyjasza krola, wziąwszy Joaza, syna Otozyjaszowa, ukradła ji spośrzod synow krolowych, jeż zabijano, i z piastunką jego z sieni krolowy i przekryła ji przed Ataliją, aby nie był zagubion.
2.WUJEK.1923A wziąwszy Jozaba, córka króla Jorama, siostra Ochozyaszowa, Joasa, syna Ochozyaszowego, ukradła go z pośrodku synów królewskich, które zabijano, i mamkę jego z łożnice, i skryła go od oblicza Athalijéj, żeby go nie zabito.
3.GDAŃSKA.1881Ale wziąwszy Josaba, córka króla Jorama, siostra Ochzyjaszowa, Joaza, syna Ochozyjaszowego, ukradła go z pośrodku synów królewskich, które zabijano; tego i z mamką jego w pokoju łożnicy skryła przed Ataliją, i nie zabito go.
4.GDAŃSKA.2017Ale Jehoszeba, córka króla Jorama, siostra Achazjasza, wzięła Joasza, syna Achazjasza, i wykradła go spośród synów króla, których zabito; i ukryła go przed Atalią wraz z jego mamką w pokoju sypialnym, i nie został zabity.
5.CYLKOWJehoszeba jednak, córka Jorama, siostra Achazjasza, wziąwszy Joasza, syna Achazjasza, usunęła go z pośród królewiczów na śmierć skazanych i ukryła wraz z karmicielką jego w pokoju sypialnym. I tak ukryto go przed Atalją, że zabity nie został.
6.KRUSZYŃSKILecz Jehoszeba, córka króla Jorama, siostra Ahazjasza, wzięła Joasza, syna Ahazjasza i uprowadziła go spośród synów królewskich, których mordowano; umieściwszy go w pokoju sypialnym z jego mamką, ukryła go przed Atalią i nie zginął.
7.TYSIĄCL.WYD5Lecz Joszeba, córka króla Jorama, siostra Ochozjasza, zabrała Joasza, syna Ochozjasza, wyniósłszy go potajemnie spośród mordowanych synów królewskich, i przed wzrokiem Atalii ukryła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym, tak iż nie został zabity.
8.BRYTYJKALecz Jehoszeba, córka króla Jorama, siostra Achazjasza, zabrała Joasza, syna Achazjasza, wykradła go spośród synów królewskich przeznaczonych na śmierć i umieściła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym, i w ten sposób ukryto go przed Atalią, tak iż uniknął śmierci.
9.POZNAŃSKAAle Jehoszeba, córka króla Jorama, siostra Ochozjasza, wzięła Joasa, syna Ochozjasza, wykradła go spośród synów królewskich, którzy mieli umrzeć, ukryła K go wraz z mamką w sypialni przed Atalią i nie został zabity.
10.WARSZ.PRASKALecz Joszeba, córka króla Jorama, a siostra Ochozjasza, wzięła Joasza, syna Ochozjasza, i wyprowadziła go spośród synów królewskich, których właśnie zabijano. Razem z jego mamką ukryła go w sypialni, by usunąć go sprzed oczu Atalii. I tak uniknął śmierci.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak Jehoszeba, córka Jorama, siostra Achazji, wzięła Joasza, syna Achazji, usunęła go spośród skazanych na śmierć królewiczów oraz schowała w pokoju sypialnym wraz z jego karmicielką. Tak go ukryto przed Atalią oraz nie został zabity.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak Jehoszeba, córka króla Jehorama, siostra Achazjasza, wykradła Joasza, syna Achazjasza, wraz z jego mamką, spośród synów króla, którzy mieli zostać zabici, i ukryła go przed Atalią w pokoju sypialnym. Dzięki temu nie został zgładzony.